Statuten VVP vernieuwd

Op 16 september 2020 hebben Robert en Petra bij de notaris de nieuwe statuten van Vrijpolderland ondertekend.

In de ALV van 3 september zijn de nieuwe statuten van onze vereniging met grote meerderheid aangenomen door de leden. Vandaag was het dan zover en zijn ze daadwerkelijk ondertekend.

Robert en Petra hadden de eer het bestuur te vertegenwoordigen bij de notaris en hebben hun handtekening gezet.

Grote dank gaat uit naar de Baarnse Notarissen, in het bijzonder Aeilko Karelse. Hij heeft ons zeer vakkundig en plezierig geholpen met het aanpassen van onze, nogal verouderde, statuten.