Regionale Energie Strategie, verslag webinar

De VVP heeft deelgenomen aan het webinar voor de Regionale Energie Strategie regio Amersfoort (RES Amersfoort) op 7 september.

In deze virtuele bijeenkomst is het concept voor de regionale energie strategie van de regio Amersfoort besproken. De regio Amersfoort omvat behalve de gemeente Soest en Baarn ook de gemeentes Eemnes, Bunschoten, Amersfoort, Leusden en Woudenberg. Nederland is verdeeld in 30 regio’s die elk de opdracht hebben om te laten zien op welke locaties wind en zonne-energie kan worden opgewekt om de CO2 met 49% te reduceren in 2030 t.o.v. de peildatum 1990. Om dit doel te bereiken moet er 35 terrawattuur (TWh) op land worden opgewekt door de 30 regio’s in 2030. De regio van Amersfoort is gevraagd om een bod aan te bieden van 0,5 TWh.

Soest, vertegenwoordigd in het webinar door wethouder Nermina Kundic, wil grootschalige duurzame energie opwekken door zonnepanelen te leggen op de daken van bedrijventerrein de Soestdijkse Grachten, op de rioolzuiveringsinstallatie bij de Maatweg en door het overdekken van parkeerterreinen. Er zijn geen windmolens in Eemland en de polder gepland. In het concept komen die wel langs de A12 bij Woudenberg en op het militair oefenterrein van Leusden. Het conceptrapport van maart 2020 kunt u hier lezen.

Het ziet er naar uit dat de 30 regio’s haar doel gaan halen. Het concept wordt RES 1.0 en moet voor 1 Juli 2021 vastgesteld worden door de gemeenteraad en PS. Elke 2 jaar herijkt iedere regio de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich steeds verder met de blik op 2030 en, indien zinvol, op 2050. Projecten en plannen in de RES worden vastgelegd in de omgevingsvisie. Op 1 januari 2025 moeten deze projecten en plannen vergunning hebben om te starten

De volgende stap is dat de RES wordt besproken tussen 28/9 en 1/10 in de week van de omgevingsvisie. De VVP zal hier wederom aan meedoen!

Iets met ons delen over de energie transitie?

Mail ons