Rondweg door de polder van de baan!

Op woensdag 9 september 2020 stond de Mobiliteitsvisie op de agenda van de Baarnse gemeenteraad. Wij hebben deze al eerder genoemd in één van onze artikelen, dat is die visie waarin wij een rondweg door de polder tegenkwamen. Op 9 september jl. zou deze visie door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld.

In deze visie staat een aantal opties genoemd om de verkeersafhandeling binnen Baarn beter te reguleren en één van de opties is de aanleg van een 1km lange nieuwe weg door het unieke agrarische Eemvallei-weidegebied vanaf de Torenlaan/Praamgracht (naast de Naald) naar de Bestevaerweg.

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP) zijn fel tegenstander van die weg, die midden in een beschermd poldergebied zou komen te liggen. SBDE en VVP hebben hierover brieven aan het College van Baarn en Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht gestuurd.

Gelukkig bleek op 9 september dat een meerderheid binnen de raad deze weg ook niet ziet zitten en Jannelies Vissers was bereid om deze optie te schrappen uit de Mobiliteitsvisie. Op de raadsvergadering die vanavond (23 september) plaatsvindt zal BOP met een amendement komen om de rondweg te schrappen.

U snapt het, SBDE en VVP zijn zeer blij met deze ontwikkeling. Ook al is de kans nog zo klein (zoals het college aangaf), zo lang hij in de visie staat is er altijd een kans dat het werkelijkheid wordt. Nu niet meer!