Visie en Missie van Vrijpolderland

Visie

Het is belangrijker dan ooit dat we voor onszelf en voor toekomstige generaties zorgen voor en bouwen aan landschappen die getuigen van respect voor cultureel erfgoed, drager zijn van belangrijke natuurwaarden en door zoveel mogelijk mensen ervaren kunnen worden als een aangename leefomgeving. Het schaarse, vaak eeuwenoude cultuurlandschap in ons dichtbevolkte land moet
daarom versterkt en ontwikkeld worden en verdient de bescherming tegen industrialisatie, woningbouw en andere vormen van landschapsonvriendelijke exploitatie

Missie

De Vereniging Vrij Polderland wil de zuidelijke Eemvallei (het gebied tussen de rode contouren van Soest, Baarn, Amersfoort en de A1) beschermen en ontwikkelen als natuurrijk landbouw- en weidevogelgebied door drie hoofdfuncties in onderlinge samenhang te versterken en uit te bouwen: natuurontwikkeling, kringlooplandbouw, en natuurrecreatie. De VVP streeft ernaar een beschermde status voor de zuidelijke Eemvallei te realiseren zodat de unieke cultuur-landschappelijke waarde van het gebied voor toekomstige generaties behouden blijft .

De VVP heeft de ambitie een beschermde status te realiseren voor het gebied ter voorkoming van landschapsonvriendelijke exploitatie

De VVP is onderdeel van een netwerk van natuur- en milieuorganisaties en werkt graag (proactief) samen politieke partijen en andere belanghebbenden om dit doel te bereiken zodat er nog  vele generaties kunnen genieten van het open polderlandschap. De VVP voert actie via democratische weg tegen (politieke) partijen en ontwikkelaars die er op uit zijn om te bouwen in het open polderlandschap.

Sluit u aan

Doe mee met de Vereniging Vrij Polderland. Voor slechts € 20 per jaar steunt u het werk van vereniging en draagt u bij aan een groen polderlandschap voor Soest en omstreken.

Doneer direct

De Vereniging Vrij Polderland is niet afhankelijk van subsidies maar van de contributie van haar leden. Wilt u ons extra steunen? Dat kan met een donatie.

Vrijpolderland werkt samen met

Stichting Behoud Eemvallei