Visie en Missie van Vrijpolderland

De VVP wil het unieke eeuwenoude landschap van de zuidelijke Eempolder behouden en versterken voor natuur, biologische veehouderij, circulaire landbouw en kleinschalige recreatievoorzieningen zoals separate fiets- en wandelpaden. De VVP zet zich in om de  slagen en polders, die zich ten zuiden van de A1 uitstrekken aan weerszijden van de Eem, te beschermen tegen woningbouw, verkeersoverlast en industrialisatie waaronder zonnepanelen en windturbines. De VVP streeft ernaar om voor 2035 een beschermde status te realiseren voor dit gebied.

De VVP heeft twee belangrijke doelen:

  1. Te streven naar het behoud en versterking van het bestaande polderlandschap buiten de rode contouren van de gemeentes Soest, Amersfoort en Baarn;
  2. Belangenbehartiging van leden.

De VVP heeft de ambitie om het polderlandschap onderdeel te laten zijn van de Eemvallei zodat dit een robuuste natuureenheid vormt in 2050.

De VVP is onderdeel van een netwerk van natuur- en milieuorganisaties en werkt graag (proactief) samen politieke partijen en andere belanghebbenden om dit doel te bereiken zodat er nog  vele generaties kunnen genieten van het open polderlandschap. De VVP voert actie via democratische weg tegen (politieke) partijen en ontwikkelaars die er op uit zijn om te bouwen in het open polderlandschap.

Sluit u aan

Doe mee met de Vereniging Vrij Polderland. Voor slechts € 20 per jaar steunt u het werk van vereniging en draagt u bij aan een groen polderlandschap voor Soest en omstreken.

Doneer direct

De Vereniging Vrij Polderland is niet afhankelijk van subsidies maar van de contributie van haar leden. Wilt u ons extra steunen? Dat kan met een donatie.

Vrijpolderland werkt samen met

Stichting Behoud Eemvallei