Stichting SWI stelt gemeente aansprakelijk

Als een van de founding fathers van de Stichting Stop Windplan Isselt, delen wij de nieuwsuitingen van de Stichting integraal op onze website.

Hieronder vindt u de tekst van de op 14 juni verzonden nieuwsbrief.

Donderdag 13 juni 2024, heeft de Stichting Stop Windplan Isselt de gemeente Amersfoort formeel aansprakelijk gesteld voor alle materiële en immateriële schade die omwonenden en belanghebbenden hebben geleden en nog zullen lijden ten gevolge van Windplan Isselt. U kunt de brief hier raadplegen.

Bart Oskam, voorzitter van de Stichting Stop Windplan Isselt, zegt hierover het volgende:

“We hebben talloze keren ingesproken in de gemeenteraad om aan te tonen dat Windplan Isselt volstrekt onverantwoord is, met zeer schadelijke gevolgen voor omwonenden, ondernemers en de natuur. De geringe opbrengsten wegen bij lange na niet op tegen de enorme maatschappelijke kosten. Vervolgens maakt de gemeente, onder het mom van een vermeend algemeen belang, een politieke afweging om de coalitie te redden en toch verder te gaan met de uitwerking. Wij vinden dat volstrekt onverantwoord en zien ons daarom genoodzaakt namens onze 1100 deelnemers over te gaan tot juridische stappen. Wij zijn bereid en in staat door te procederen tot aan de Raad van State. Laat dit ook een helder signaal zijn aan de eventuele ontwikkelaars, die in aanmerking willen komen om Windplan Isselt te exploiteren.”

Deelnemersbijdrage

Onze stichting maakt inmiddels aanzienlijke kosten voor o.a. de flyeracties, de website, en juridische ondersteuning. In de toekomst komen hier nog kosten voor het voeren van procedures en het laten uitvoeren van contra-expertise bij. Het is op dit moment nog niet te zeggen hoe hoog deze kosten zullen oplopen en hoelang de procedures zullen duren. Wij houden rekening met een termijn van enkele jaren en meerdere tienduizenden Euro’s aan proceskosten. Zie hiervoor ook de bijgevoegde flowchart.

Via een deelnemersbijdrage kunt u helpen deze kosten te dekken en daarbij als belanghebbende te profiteren van de activiteiten die de stichting ook namens u initieert. De hoogte van de bijdrage is door u zelf te bepalen. Elk bedrag is van harte welkom en u kunt erop vertrouwen dat deelnemersbijdragen uitsluitend worden besteed aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

NL 66 ABNA 0133 8383 23
t.n.v. Stichting Stop Windplan Isselt
o.v.v. ‘deelnemersbijdrage’ + uw naam, postcode en huisnummer

Wij danken u hartelijk voor uw steun! Er is nog een lange weg te gaan, maar samen staan we sterk. Wij zijn en blijven tot het bot gemotiveerd om Windplan Isselt te voorkomen en zijn ervan overtuigd dat het plan uiteindelijk van tafel gaat.

Namens Stop Windplan Isselt,

Erik Fisscher, Piero Witmer, Bart Oskam

Inmiddels heeft de pers een en ander opgepakt:

Nieuwsplein33

RTV Utrecht