DOSSIER: Petities

Petities zijn een goed middel om te laten zien hoeveel mensen een idee steunen. Vrijpolderland maakt af en toe gebruik van deze mogelijkheid om de politiek scherp te houden. U vindt lopende en afgeronde petities in dit dossier.

Dossier updates