Campagne: Petities

Petities zijn een goed middel om te laten zien hoeveel mensen een idee steunen. Vrijpolderland maakt af en toe gebruik van deze mogelijkheid om de politiek scherp te houden. U vindt hier lopende en afgeronde petities.

Campagne updates

Petitie windturbines