Geslaagde ALV 2024

20 Juni was het weer zover. ALV van de Vereniging Vrijpolderland in Artishock. Een ALV met een verrassing aan het einde, en dit stond los van de gezellige borrel.

We begonnen last minute nog met een aanpassing in de locatie: door een rouwbijeenkomst van Museum Oud Soest weken wij uit naar het Gildehuis aan de achterkant van Artishock. Een prima alternatief kwamen wij achter. Mooi zaaltje en in de zaal naast ons het koor van Apollo, wat wil je nog meer?

De ALV stond voor een groot deel in het teken van Windplan Isselt en de uitleg van onze vier focusgebieden: Natuurbescherming, Natuur inclusieve Landbouw, Natuurvriendelijke recreatie en Natuurontwikkeling. En daarnaast uiteraard de standaard agendapunten als financiële verantwoording, notulen van vorig jaar en bestuurssamenstelling.

Ter afsluiting konden we Het Boekje van de vereniging presenteren aan de aanwezige leden. Herman Calis (veel dank!) heeft zich maandenlang ingegraven in krantenartikelen en stoffige archiefdozen. Hij heeft diverse interviews gehouden met oud bestuurders en huidige bestuurders. Het resultaat is een historisch overzicht van de vereniging. Deze verhalen gebundeld en voorzien van foto en pdf materiaal zijn in mooie vorm gegoten door Linda Kreijns-Hilhorst van Linda ontwerpt uit Soest.

Herman mocht uiteraard het eerste exemplaar ontvangen.