CAMPAGNE: Stop Windplan Isselt

Stop Windplan Isselt is een platform van de VVP, de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, De Ondernemersvereniging Hoogland en diverse omwonenden gericht tegen de bouw van 2 windturbines bij de Isselt in Amersfoort/Hoogland.

Campagne updates