Over Verenging Vrij Polderland

De VVP heeft twee belangrijke doelen:

  1. Te streven naar het behoud van het bestaande polderlandschap rond de gemeente Soest
  2. De belangenbehartiging van de leden, als eigenaren cq bewoners van een huis gelegen aan de oostelijke dorpsrand van Soest.

Logo Vrij Polderland

Hieronder kunt u ons logo in diverse bestandsformaten downloaden.

Perscontact

Voor persvragen over de Vereniging Vrij Polderland kunt u contact opnemen met onze voorzitter Robert Motman.

Wij geven de voorkeur aan een mailtje naar voorzitter@vrijpolderland.nl.

Jaarverslag

Elk jaar schrijft de VVP haar activiteiten en resultaten op in een jaarverslag.