Visie VVP: naar een nieuw perspectief voor de boer

De VVP streeft naar behoud en versterking van de Zuidelijke Eemvallei. Daarbij zijn boeren een onmisbare schakel. Hoe kunnen we een agrarische functie behouden met versterking van de natuurwaarden? Dat is het nieuwe perspectief voor de boer. 

De visie van de VVP:

  1. Boeren zijn onmisbare producenten van ons voedsel en belangrijke dragers van het Nederlandse landschap
  2. Nederland heeft de meest efficiënte boeren van de wereld en onze landbouw- en veeteeltproducten zijn wereldvermaard: Deze baseline kan de start zijn van een wedstrijd.
  3. De huidige business modellen van de boer voldoen niet meer aan de eisen die worden gesteld aan de waterkwaliteit, de uitstoot en de biodiversiteit.
  4. Er moet een nieuw perspectief, een nieuw business plan ontwikkeld worden voor boeren en een transitieplan om van de diverse baselines naar nieuw business modellen te komen.
  5. Omdat boeren, overheid, technologiebedrijven, voedselbedrijven, natuurorganisaties moeite hebben om overeenstemming te krijgen over nieuwe perspectieven voor boeren stelt de VVP voor om een competitie uit te schrijven waarbij wereldwijde teams* de gelegenheid krijgen om de beste transitieplannen en schaalbare nieuwe businessplannen te presenteren en te demonstreren.
  6. De VVP stelt voor om € 100 miljoen (uit het budget van € 25 miljard) beschikbaar te stellen als prijzengeld (beste 15 teams krijgen een aanmoedigingsprijs van € 1 miljoen, winnende team krijgt € 50 miljoen) en bijvoorbeeld www.xprize.org aan te wijzen om deze wereldwijde competitie te organiseren.
  7. De hierboven genoemde organisaties zullen de uitkomst respecteren zodat begonnen kan worden aan de Deltawerken voor de agrarische sector.

*Succesvolle boeren zoals Frank van Genugten uit Sint-Oedenrode (Amoniak-65%, Methaanuitstoot -95%) en technologiebedrijven als Lely (Sphere) en Mezt (<5jaar stikstof-en methaanemissies -100%) kunnen ook meedoen in multidisciplaire teams

Links

XPrize foundation voor een wereldwijde competitie

Neem contact op

Mail ons