Windplan Isselt, stand van zaken

STAND VAN ZAKEN WINDPLAN ISSELT

Het Windplan Isselt is een van de grootste acute bedreigingen voor onze zuidelijke Eempolder. Het plan voorziet in twee windturbines van ca 210m hoogte, pal aan de rand van de polder, pal naast de Eem en direct grenzend aan Hoogland-West. De coalitie in Amersfoort heeft de intentie uitgesproken om deze windturbines te realiseren als het kan.

Als vereniging zijn we al geruime tijd actief om alternatieven aan te dragen voor dit plan, zodat op een veel minder ingrijpende manier de broodnodige duurzame energie kan worden opgewekt. Zie hiervoor o.a. het alternatieve energieplan op onze website. Daarnaast oefenen we gericht invloed uit op de besluitvorming via onder meer publicaties, petities, inspreekmomenten in de diverse gemeenteraden en gesprekken met stakeholders. Alles met het doel om deze enorme inbreuk op de zuidelijke Eempolder en de directe omgeving te voorkomen.

Het is een ingewikkeld dossier waar veel partijen bij betrokken zijn. Speciaal voor haar leden heeft de VVP een statusoverzicht gemaakt met daarin de laatste informatie over de MER-onderzoeken, de besluitvormingsprocedure, de betrokken partijen en de te verwachten vervolgstappen. Als u nu lid wordt van de VVP steunt u de vereniging in de strijd tegen Windplan Isselt en ontvangt u het genoemde overzicht als welkomstgeschenk. Uw steun doet ertoe!

Klik hier om lid te worden voor slechts EUR 20,- per jaar en ontvang het document vandaag nog per email.

Neem contact op

Mail ons