Wijziging plannen Borrebos!

Inspraak reacties op de plannen voor de ontwikkeling van Landgoed Soestdijk hebben de Meyer Bergman Erfgoed Groep aan het denken gezet. 

Met name de reacties op de appartementenbouw in het Borrebos hebben impact gehad. In de Soester Courant valt te lezen dat Maya Bergman zich de kritiek heeft aangetrokken en met een alternatief plan gaat komen.

De gemeenteraad is inmiddels geïnformeerd door middel van een brief, waarin wordt aangegeven dat de planning om in maart het ontwerp bestemmingsplan te behandelen niet meer realistisch is. Uitstel dus.

Wij zijn erg benieuwd naar het alternatieve plan!

Piet van Dijk van het AD heeft er nog een mooi artikel aan gewijd, met een foto van onze voorzitter erbij. Daarbij refereert hij aan het eerdere interview dat Piet met Robert had over de onzinnigheid van die grootste woningbouw.

Overigens kan de petitie tegen bebouwing in het Borrebos nog steeds getekend worden! En het heeft zin, dat blijkt maar weer.