Geachte leden van de Raad,

Het agrarisch bouwplan van de heer Van Dorresteijn aan de Peter van den Breemerweg t/o 1-3 is op 31 januari besproken in uw gemeenteraad. De VVP heeft ingesproken omdat hier sprake is van een plan dat … indien goedgekeurd … de mogelijkheid creëert voor een nieuw bouwvlak van maar liefst 10.000 m2 in onze prachtige open polder.

Dit bouwvlak zou dan geplaatst worden buiten de rode contouren en vlakbij de Ferdinand Huycklaan en de Van Lenneplaan in Soest.

Het plan behelst het houden van ca. 120 vleeskoeien op een stuk grond van 4 ha waarvan ca. 1 ha bebouwd en /of bestraat wordt. Er blijft dan ca. 3 ha over voor 120 koeien. De heer Van Dorresteijn pacht op 3 andere plaatsen in Soest weidegrond en zal dus met vee, mest en voer door heel Soest moeten rijden.

De coalitie en de oppositie zien op tegen het nieuwe bouwvlak maar willen anderzijds de heer Van Dorresteijn faciliteren.

Vanwege de volgende redenen is de VVP van mening dat het plan van de heer Van Dorresteijn eigenlijk onmogelijk is:

  • Bebouwing in de open polder is tégen de provinciale en gemeentelijke regels;
  • Voor dit specifieke bouwplan ontbreekt elke noodzaak: Er zijn op meerdere plekken bestaande agrarische bouwvlakken te koop. Deze zijn allemaal afgewezen door de betrokkene;
  • Volgens de ABC-commissie levert een vleeskoeien bedrijf met 120 koeien een kleine € 11.000,– per jaar op. Op grond van deze bedrijfsactiviteit is een investering in een nieuw bouwvlak financieel onverantwoord;
  • Een biologisch en duurzaam vleeskoeien bedrijf laat maximaal 2 koeien op 1 ha toe. Op 3 ha weidegrond passen slechts 6 koeien (zie de website van Bionext), geen 120 koeien. Dat betekent dus dat Van Dorresteijn 114 koeien elders laat rondlopen;
  • Het rondrijden van koeien, mest, voer en dergelijke van en naar pachtgronden leidt tot verkeers- en stankoverlast, dit was één van de redenen waarom de vorige locatie aan de Insingerstraat niet meer voldeed;
  • Het plan deugd juridisch niet, veroorzaakt rechtsongelijkheid, precedentwerking en zal leiden tot jarenlange rechtszaken waar zowel de heer Van Dorresteijn en de gemeente niet bij gebaat zijn.

De VVP verwelkomt duurzame biologische boeren in de Soester polder en zou de heer Van Dorresteijn ook verwelkomen indien hij een bestaand agrarisch perceel met voldoende grond voor zijn koeien in gebruik zou nemen.

Deze oplossing is echter wellicht niet mogelijk in Soest. Dat is dan een realiteit waar zowel de heer Van Dorresteijn als de gemeente in moeten berusten. De boer Tupker had die conclusie al eerder getrokken en is succesvol naar elders verhuisd.