Besluit van de Raad over de Boer in het Buitengebied

“De Boer in het Buitengebied”, het klinkt als een sprookje, maar dat is het zeker niet. Weinig dossiers in de Gemeenteraad van Soest hebben zoveel publiek en insprekers getrokken als de verplaatsing van de boerderij van A. van Dorresteijn naar de, door hem gewenste, locatie aan de P. van den Breemerweg.

Op donderdagavond 7 februari heeft de Raad inderdaad besloten: de locatie P van den Breemerweg Zuidzijde wordt uitgesloten voor de bouw van de boerderij.

De avond begon met een amendement op het collegevoorstel, ingediend door VDD, D’66 en SGP/CU met de volgende (verkorte) inhoud:

Zoektocht naar een geschikt locatie voortzetten, met ondersteuning van een onafhankelijk deskundige. Elke zes maanden verslag uitbrengen bij de Raad en uiterlijk september 2020 moet er een oplossing zijn.

Volgorde is grofweg:

  • Bestaande locaties onderzoeken
  • Binnen afzienbare tijd vrijkomende locaties onderzoeken
  • nieuwbouwlocaties met agrarische bestemming of zonder bestemming onderzoeken
  • Eventueel nieuwbouw faciliteren.

Locatie moet niet zijn P vd Breemenweg Zuidzijde.

Gelijktijdig werd door de voltallige oppositie een motie ingediend. Deze kwam tot stand na een mail van Van Dorresteijn waarin hij aangaf te willen meebewegen. Hij bood aan om op de locatie P van den Breemerweg Zuidzijde niet te gaan wonen, maar alleen zijn vee te huisvesten. Daarmee zou de woonbebouwing komen te vervallen. Maar de rest van het bouwvlak wel gerealiseerd worden. De ingediende motie steunde dit voorstel.

Hierna volgende een levendig debat. De betrouwbaarheid van de overheid kwam meermaals aan bod, gedraaikont van de huidige coalitiepartijen werd benoemd. Met name mevr Coppes trok flink van leer tegen de coalitie en dat leverde aardig wat interrupties op.

LAS betichte de coalitie ervan dat er leugens in het voorstel stonden en dat dit tzt bij de Raad van State Soest enorm in diskrediet zou brengen wat zouden leiden tot enorme schadeclaims door de heer Van Dorresteijn.

Het was in het algemeen een herhaling van wat we vorige week tijdens de opiniërende vergadering al gehoord hadden, niet heel veel nieuws.

Uiteindelijk werd er gestemd. Eerst over het amendement:

16 stemmen voor, 13 tegen, amendement is aangenomen.

Daarna een schorsing van meer dan een half uur omdat de oppositie zich wilde beraden of ze de motie nog wilden indienen of niet. Duurde dus erugh lang…….Ze brachten de motie alsnog in en er werd gestemd.

De motie werd weggestemd met 16 tegen en 13 voor.

Conclusie:

Het collegevoorstel met aanvulling van het amendement is aangenomen en gaat uitgevoerd worden. De zoektocht is met 1,5 jaar verlengd!