CAMPAGNE: Energietransitie

De VVP is actief betrokken bij de RES Amersfoort. Wij volgen de politiek in de Gemeenten Soest, Baarn en Amersfoort en kijken met name naar de plannen van deze gemeenten m.b.t. het plaatsen van zonnepanelen en windturbines in de of nabij de Eempolder.

Campagne updates

Onderzoek naar aardwarmte