VVP: Geen windturbines op de Leusderheide

In ons vorige bericht over energietransitie meldden wij als locatie voor windturbines de Leusderheide. Die mening hebben wij bijgesteld.

Een van onze leden wees ons op het volgende:

De Leusderheide heeft grote natuurwaarden: grootste open heidegebied van de provincie Utrecht, grote populatie zandhagedis (mogelijk de grootste van Nederland), tal van bijzondere broedvogels zoals de nachtzwaluw (afgelopen zomer 50 broedparen), veel en bijzondere insecten zoals bruine eikenpage (enige plek in de provincie Utrecht), kommavlinder en veldkrekel, waardevol eikenstrubbenbos, et cetera.

De 14 windturbines betekenen een grote aanslag op deze natuurwaarden. In een eerder stadium van de procedure hebben organisaties als Utrechts Landschap en provinciale Vogelwacht Utrecht zich uitgesproken tegen plaatsing van deze windmolens.

Vrij Polderland sluit zich hierbij aan en ondersteunt geen windturbines in dit gebied.

(foto: VVV Leusden)