Duurzame opwekking van energie

De VVP ondersteunt de duurzame opwekking en opslag van energie in de gemeente Soest en is partner om de lokale en regionale energiestrategie vorm te geven.

De gemeente heeft aangegeven dat zij in 2030, 36 ha aan zonnevelden nodig heeft buiten de zonnepanelen op bedrijfsgebouwen. De VVP ziet daarvoor twee grootschalige opties:

Optie 1:

Het aanleggen van een overkapping met zonnepanelen op het militaire terrein in Soesterberg. Dit terrein van ca. 100 ha wordt nu gebruikt als o.a. parkeerplaats en opslag van materieel. Een zonnepanelendak geeft een tweede functie aan dit gebied, spaart de natuur, is maatschappelijk aanvaardbaar en er is maar 1 eigenaar waarmee onderhandeld hoeft te worden. Daarnaast camoufleert de zonnepanelendak de militaire activiteiten en kan een deel van de toekomstige elektriciteitsbehoefte van de basis zelf opgewekt worden. Met 36 ha zou het een van de grootste zonnedaken ter wereld worden. Op dit moment is een zonnedak in India het grootst met 33 ha dat 19 MW levert. Met het plan om aan de andere kant van de A28 14 windmolens te plaatsen creëren Soest en Leusden één grote duurzame energiecentrale rond de A28 die dan meteen ook overdekt kan worden. Indien succesvol, dan kan dit idee overal in Nederland toegepast worden op gelijksoortige locaties.

Optie 2:

Het aanleggen van zonnepanelendaken  boven bestaande infrastructuur zoals het spoor en de omringende snelwegen. Elke kilometer dat bedekt kan worden met een 20 meter brede overkapping bezet met zonnepanelen levert 2 ha zonneveld op. In Soest hebben we een paar kilometer A28 maar ook 18 km spoor dat overkapt kan worden.

Heeft u een visie op duurzame energie?

Mail ons