CAMPAGNE: Energietransitie

De VVP is actief betrokken bij de RES Amersfoort. Wij volgen de politiek in de Gemeenten Soest, Baarn en Amersfoort en kijken met name naar de plannen van deze gemeenten m.b.t. het plaatsen van zonnepanelen en windturbines in de of nabij de Eempolder.

Campagne updates

Klimaatneutraal met behoud van de polder, het kan!

Mooi zo, zonder windmolens .... Hieronder vindt u een uitstekend…

Biomassa centrale van de gemeente?

De gemeente Meppel is 50% eigenaar geworden van een biomassacentrale…