Bezwaar tegen plannen Soestdijk

Omwonenden van Landgoed Soestdijk maken zich zorgen over de ontwikkelingen in dit gebied.  Zij ervaren geluidsoverlast van de muziekevenementen en hebben te maken met parkeeroverlast.

De plannen voor dit gebied zorgen voor onzekerheid in de toekomst. Hoeveel evenementen mogen er plaatsvinden, hoe wordt parkeren geregeld, wat voor evenementen kunnen er in de toekomst nog meer worden georganiseerd, hoe zit het met de voorgenomen bouw van hotels en de nieuwe woonwijk achter het paleis?

In het artikel op RTV Utrecht leest u de zorgen van de omwonenden.

Vanavond is er in de Gemeenteraad van Baarn een vergadering belegd, deze is openbaar. U kunt u er dus heen! Ook de VVP gaat inspreken op deze avond. Niet alleen vanwege geluidsoverlast maar ook vanwege plannen om stukken natuur die vallen onder de NNN (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur) op te offeren voor parkeergelegenheid.

De tekst van deze inspraak zullen we publiceren na de vergadering.

(foto bij dit artikel is een impressie van de ontwikkeling van het landgoed, gemaakt door de Gemeente Baarn)