Verenigde krachten leiden tot nieuw platform Stop Windplan Isselt

Windplan Isselt, het klinkt zo idyllisch, landelijk, romantisch. Maar is het dat ook?

Nee, dat is het niet en veel omwonenden en belangenorganisaties worden zich daar steeds meer van bewust. Windturbines van meer dan 200 meter hoog, tegen de rand van de polder. Niet alleen een bedreiging voor het vrije uitzicht en de vogelstand. Ook een bedreiging voor heel veel huishoudens, die te maken krijgen met alle nadelige effecten als slagschaduw, geluidsoverlast en potentiële gezondheidsklachten.  Wonen in de schaduw van de windmolen is niet idyllisch, landelijk en romantisch.

210 meter hoge windturbines aan de rand van Hoogland-West? Nee dank u, maar dit waait niet vanzelf over!

Veel omwonenden zijn de afgelopen periode onaangenaam verrast door de brief van de gemeente Amersfoort, met daarin de aankondiging van de plannen voor grote windturbines op industrieterrein De Isselt. Twee reusachtige molens van elk 210 meter hoog, pal op de rand van Hoogland-West en de Eem. Deze plannen zijn al geruime tijd in de maak (en er wordt ook al geruime tijd tegen geageerd), maar met het schrijven van de gemeente en de informatieavonden die sindsdien hebben plaatsgevonden lijkt het nu pas echt te gaan leven.

De toonzetting van de brief doet vermoeden dat het al een gelopen race is. Alsof actievoeren tegen deze plannen geen zin meer heeft. Het tegendeel is waar! Er kleven veel grote nadelen aan het plan en het is maar zeer de vraag is of het ooit van de grond zal komen. Maar het waait ook niet vanzelf over.

210 meter hoge windturbines hebben 70 meter lange wieken en een mast van 140 meter hoog.

U kent vast dat doordringende ‘woesh’-geluid van de 70 meter lange wieken die elke twee seconden langs de 140 meter hoge mast zoeven, de slagschaduw die vooral in de winter tot ver in het omringende landschap reikt, de extreem verstorende werking op het landschap en de uitgestrekte polder en de onoverzienbare consequenties voor weidevogels en de natuur in het algemeen.

Dit project het gaat omwonenden ook serieus in de portemonnee raken. Recent onderzoek van TNO toont aan dat woningen die binnen een straal van 2000 meter van zulke hoge windturbines liggen, 5% tot 15% in waarde verliezen. In Hoogland en Hoogland-West alleen al gaat dit om bijna 4000 woningen met een totale waardevermindering van bijna 70 miljoen Euro!

Het zal toch wel meevallen? Er zijn immers normen voor geluidsoverlast en slagschaduw van dit soort turbines?

De MER-Onderzoeken (Milieu Effect Rapportage) naar deze windmolens maken nog gebruik van de huidige, sterk verouderde normen voor geluidsoverlast. In de loop van dit jaar zullen deze geactualiseerd worden. Volgens de huidige (verouderde) normen zou het net passen, maar het is maar zeer de vraag of dat ook nog zo is als de nieuwe normen bekend worden gemaakt.

Voor de impact van slagschaduw zijn in het MER-onderzoek KNMI-gegevens van 1969 tot 1993 gebruikt, terwijl actuele gegevens uitwijzen dat de zon tegenwoordig veel vaker schijnt en er dus vaker slagschaduw te verwachten is.

Het laagfrequente geluid, waar veel over te doen is in relatie tot gezondheidsschade, is helemaal niet onderzocht. Een formele natuurtoets heeft nog niet plaatsgevonden. En zo zijn er nog veel meer onvolkomenheden aan te wijzen, die onderstrepen dat dit plan, in deze vorm, wat ons betreft zo snel mogelijk van tafel moet.

Tijd om in actie te komen!

Samen met o.a. de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, de Ondernemersvereniging Hoogland en diverse bewonersinitiatieven heeft de VVP het platform “Stop Windplan Isselt” opgericht. Het platform zal via de respectievelijke websites van de ondersteunende verenigingen hun leden informeren wat we individueel en gezamenlijk kunnen doen om Windplan Isselt te elimineren en daarnaast een alternatief plan te presenteren waar de natuur- en woonomgeving geen last van heeft.

In de tussentijd raden we iedere inwoner van Amersfoort, Hoogland en Soest aan om zich goed te informeren, informatiebijeenkomsten bij te wonen, en gebruik te maken van het recht op inspraak en participatie. Als de vergunningsaanvraag begin volgend jaar wordt ingediend, kan iedereen die binnen een straal van 2100 meter van de turbines woont zienswijzen, bezwaren en beroepen indienen. Kijk voor meer informatie over de plannen op www.amersfoort.nl/wind-op-isselt. Dit is een site van de gemeente en de initiatiefnemers. U kunt zich op de site van de gemeente ook aanmelden voor de nieuwsbrief ‘Raadsmail’, waarin de agenda’s en stukken van de gemeenteraadsvergaderingen worden gepubliceerd.

Wordt vervolgd!

foto uit de VR presentatie, te vinden bij de gemeente Amersfoort

Cirkels die de straal van 2100 meter aangeven.

Tijd voor actie

Wilt u iets melden? Neem contact op!