Natuurorganisaties verzetten zich tegen plannen op Soestdijk

Deze week staat de Gemeenteraad van Baarn voor een keuze om wel of niet in te stemmen met het voorgelegde Ruimtelijk Kader voor de plannen rondom Paleis Soestdijk. 

Twee avonden van inspraak door bezorgde omwonenden en belangengroepen zijn er geweest. De plannen van Made by Holland zijn niet goed ontvangen in de omgeving van Landgoed Soestdijk. Omwonenden zijn bang voor geluidsoverlast en parkeeroverlast en Per Insinger vraagt zich af waarom zijn plannen worden afgekeurd terwijl deze partij alle ruimte lijkt te krijgen voor grootschalige bouw.

Ook natuurorganisaties verzetten zich tegen de plannen: Aantasting van natuurwaarden en tunnelvisie. De vraag aan de Raad is: kijk eens naar het grotere geheel, er speelt zoveel meer in dit gebied momenteel.

Op de website van Natuur en Milieu Federatie Utrecht vindt u een goede beschrijving van de diverse standpunten.

De vraag is nu wat de Raad van Baarn gaan doen deze week. Volgens een artikel in RTVUtrecht is de kans groot dat de Raad niet gaat instemmen met het Ruimtelijk Kader dat de wethouder heeft neergelegd.

wordt vervolgd……

(foto: NMU.nl)