Geothermie als energiebron?

In 2012 heeft TNO onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor Geothermie in Nederland. De belangrijkste conclusie was dat geothermie genoeg potentieel heeft om aan de gehele warmtevraag in Nederland te voorzien!

Er zijn inmiddels 23 installaties in bedrijf of in aanbouw in Nederland die op dit moment 3PJ aan energie leveren. (evenveel als de energie die Soest nodig heeft). In 2030 moet dit 50PJ worden en in 2050 200PJ. Een grote installatie kan 40 MW leveren ofwel 10% van de energie die Soest nodig heeft!

Het rapport Energielandschappen in Soest, die de energietransitie vorm geeft, heeft ook Geothermie genoemd als één van de 33 projecten. Er moet eerst onderzoek gedaan worden of het in Soest mogelijk is. Indien positief, dan kan Geothermie zo maar een van de pijlers worden van de duurzame energieopwekking in Soest.

Voor wie zich meer wil verdiepen in deze vorm van energie: kijk op de website van het Platform Geothermie via deze link

De Gemeente Soest is  al in 2017 met de firma Larderel Energy een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van Geothermie, zoals stond vermeld in de Soester Courant van 25 november 2017. De uitkomsten van dat onderzoek zouden in 2018 gepubliceerd worden. De VVP is heel benieuwd hoe het daar mee staat……..