Onderzoek naar aardwarmte in de Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht adviseert de minister over onderzoek naar aardwarmte in de Provincie Utrecht.

Aardwarmte (geothermie) kan een nieuwe bron worden voor de verwarming van huizen en gebouwen. Aardwarmte wordt gewonnen uit diepe aardlagen onder de grond. In de regio Utrecht is nog weinig bekend over de beschikbaarheid van aardwarmte.

Ook de gemeente Soest is geïnteresseerd in  ‘ultradiepe’ aardwarmte projecten (dieper van 4 km). Ultradiepe aardwarmte is extra interessant vanwege de mogelijkheid om ook elektriciteit op te wekken. Dat kan mogelijk een groot aantal zonneweiden en windmolens schelen.

De provincie Utrecht stimuleert het onderzoek naar de mogelijkheden en wil dat aardwarmte op een veilige en verantwoorde manier naar boven wordt gehaald. Zonder gevaar van aardbevingen of vervuiling van grond- en drinkwater.

De VVP is blij met onderzoeken naar diverse manieren van energieopwekking. Wij zijn er voorstander van om alle mogelijkheden goed te onderzoeken en af te wegen alvorens de keuze wordt gemaakt ons vrije poldergebied op te offeren aan zonnepanelen!