Actuele onderwerpen van de Regiegroep

Op 11 oktober was er in Greenfields weer een bijeenkomst van de Regiegroep Eemland 300.

De groep begint langzaam vorm te krijgen, taken worden verdeeld, de eindigende samenwerking met Natuurmomenten krijgt vorm.

Twee polder-inhoudelijk belangrijke items die in deze vergadering naar voren kwamen waren:

De lichtmast in Baarn:  de vergunningaanvraag is afgewezen. Tot 1 december 2018 kan hiertegen bezwaar worden aangetekend.  Wanneer er geen bezwaar wordt aangetekend is het project definitief van de baan. Wanneer wel bezwaar wordt aangetekend moet dit worden behandeld. Hierbij kan het komen tot juridische stappen

Zonnepark in Bunschoten: projectontwikkelaar Begro en Adviesbureau Ventolines zijn van plan in de weilanden bij Bunschoten grote zonnevelden aan te leggen. Dossier wordt nauwlettend gevolgd door de Regiegroep.

Links

Voor meer informatie over Eemland 300 als geheel, klikt u hier.