Zonne- en Windenergie in Baarn

De gemeente Baarn heeft net als de Gemeente Soest de ambitie om geheel zelfvoorzienend te zijn in de energiebehoefte. Baarn streeft hiernaar al in 2030. Dat is ambitieus.

De gemeente gaat starten met een participatie traject over zonnepanelen en windmolens. Dit wordt georganiseerd in twee online bijeenkomsten waaraan bewoners en belanghebbenden deel kunnen nemen.

De eerste bijeenkomst is op 27 mei a.s.

Inwoners van Baarn en andere belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor de online bijeenkomsten.

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden om te participeren. Er wordt door Baarn met name ingezet op zonne- en windenergie. En waar gaan die geplaatst worden? De optie ‘in de polder’ is zeer reëel, zeker als we naar plannen in aangrenzende gemeenten kijken.

Aanmelden voor de online bijeenkomsten kan per email bij duurzaamheid@baarn.nl

Informatie over het hele participatie traject een een video met verdere uitleg over energieopwekking is hier te vinden.

Als bestuur gaan wij ook deelnemen aan deze bijeenkomsten (wij zijn immers een belanghebbende mocht de polder in beeld komen) maar daarnaast is het heel belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners meedenken over dit traject. Motiveert u dus ook uw buren, vrienden en bekenden om zich aan te melden.

(foto: Baarn.nl) 

Iets delen met ons?

Mail ons