Vrijpolderland GEEN partner in ‘tegenbod NMU’

Er is wat verwarring ontstaan over het standpunt van de VVP ten aanzien van zonnevelden en windturbines in de polder. Laten wij heel duidelijk zijn :

VVP IS TEGEN ZONNENVELDEN EN WINDTURBINES IN DE POLDER.

 

NMU heeft met Energie Samen een manifest gepubliceerd in het begin van 2021. Een belangrijke bron van input daarvoor waren de drie gesprekken met lokale en regionale groepen, die afgelopen najaar plaatsvonden. Onder die groepen zat ook de VVP, wij hebben meegedacht, vragen gesteld en ideeën geopperd. Het manifest dat hieruit is voorgekomen is niet aan de VVP voorgelegd ter ondertekening, onze naam staat er dan ook niet onder.

NMU en Energie Samen hebben hun bod toegelicht bij de stuurgroep van de RES. Tijdens deze toelichting is gemeld dat de 20 natuurgroepen (gemeld in één van de slides) dit bod ondersteunen. Daardoor is bij de politiek en de RES de indruk gewekt dat dit bod is ingediend namens alle 20 genoemde organisaties. Dit is pertinent niet juist. Wij hebben NMU om rectificatie gevraagd.

(foto: RBG Stock)