Kom in actie voor de polder!

Laat uw stem horen en teken de petitie tegen windmolens en tegen zonnevelden in onze prachtige polder!

Dit is de petitie tegen Windplan Isselt

Dit is petitie tegen 50 ha zoekgebied voor zonnevelden van de Gemeente Soest 

Een uniek cultuurlandschap om te koesteren

De zuidelijke Eempolder, begrensd door Amersfoort, Soest, Baarn en de A1, vormt een eeuwenoud cultuurlandschap met unieke flora en fauna. Een schitterend open landschap dat we moeten beschermen tegen oprukkende bebouwing en industrialisatie.

 De dreiging van Windturbines en Zonnepanelen

 Wist u dat de gemeente Amersfoort positief staat tegenover het ‘Soesterwijkwiek’-initiatief om pal naast de Eem, op de rand van de polder en Hoogland-West, windturbines te plaatsen met een tiphoogte van 180-220 meter? Twee kolossen van elk twee Domtorens hoog, die tot in de verre omtrek de omgeving gaan domineren met hun malende wieken, enorme slagschaduw en dreunend lawaai. En daar blijft het niet bij, want de gemeente Soest overweegt om daar nog eens twee kolossale windturbines naast te zetten. En wist u dat diezelfde gemeente Soest plannen heeft om de vruchtbare weides rond de Eem te bedekken met enorme zonnevelden? Een gebied ter grootte van 70 voetbalvelden aan kostbare landbouw- en natuurgrond, bedolven onder uitgestrekte vlaktes van zwart zonne-asfalt. Onbevattelijk.

 De VVP beschermt en versterkt de zuidelijke Eempolder

De Vereniging Vrij Polderland (VVP) is actief in Soest, Baarn en Amersfoort en zet zich met succes in voor het versterken van de natuur en de circulaire landbouw in de zuidelijke Eempolder en Hoogland-West. De VVP is tegen windturbines en tegen zonne-asfalt in en rond de Eempolder, omdat zij van mening is dat de marginale hoeveelheid ‘groene’ stroom die hiermee wordt opgewekt niet in verhouding staat tot de onomkeerbare landschapsschade die wordt aangericht aan dit unieke natuur- en vogelgebied én de gezondheidsschade voor de inwoners die binnen 2km van de turbines wonen.

Alternatief energieplan

 De VVP heeft een alternatief energieplan ontwikkeld waarmee effectief en écht duurzaam invulling kan worden gegeven aan vergroening van de energievoorziening, dus zonder het eeuwenoude cultuurlandschap aan weerszijden van de Eem onherstelbaar te verminken.

Geef uw mening in de enquête van de gemeenteraad, maar let op!

Het besluit over de RES wordt al op 22 juni aanstaande genomen. De gemeenteraad van Amersfoort heeft een enquête gepubliceerd waarin inwoners hun mening kunnen geven over de plannen in de RES. Laat uw stem horen en geef zo snel mogelijk uw mening in deze enquête! Maar let op: de twee offshore-formaat windturbines zijn op de uiterste rand van de Isselt gepland, dus formeel op een bedrijventerrein. Feitelijk is dit pal aan de rand van de Eempolder, pal naast de Eem, pal naast Hoogland-West & Landgoed Coelhorst en veel te dicht bij diverse woonwijken en het Meander MC. Houd hier rekening mee bij de beantwoording van de vraag of u ‘windmolens op of bij een bedrijventerrein’ prefereert boven molens op een andere locatie.

 Kom nu in actie en word lid van de VVP

Steun de VVP in haar strijd voor versterking van flora, fauna en kringlooplandbouw in de Eempolder. Help de VVP om de grootschalige en onnodige landschapsvervuiling te voorkomen. Klik op de onderstaande link om voor slechts EUR 20,- per jaar lid te worden. Van de contributie worden onder andere de website, administratieve kosten en campagnes betaald. De resterende opbrengsten worden gereserveerd om, als dit nodig zou zijn, juridische ondersteuning in te huren.

Steun de VVP en word ook lid!