Windplan Isselt: wordt overtreden de norm?

Afgelopen dinsdag 14 mei vond in de gemeenteraad de vervolgvergadering plaats over het uitwerkingsvoorstel Wind op Isselt.

Eerst een belangrijke opmerking over het proces:

Het uitwerkingsvoorstel is géén vergunning voor Windplan Isselt. Het bevat de voorwaarden waaronder een vergunning eventueel kan worden afgegeven. Áls er ooit een vergunning wordt afgegeven, is dat niet eerder dan medio 2025. En áls die vergunning er komt, gaat de Stichting Stop Windplan Isselt naar de bestuursrechter. Indien nodig procederen wij door tot aan de Raad van State, waardoor definitieve besluitvorming over Windplan Isselt tot 2027-2028 op zich kan laten wachten. Zie hiervoor ook de bijgevoegde flowchart, waarin dit schematisch is weergegeven.

Terug naar de vergadering van afgelopen dinsdag:

Ook deze keer waren er weer veel insprekers, die met feiten en sterke inhoudelijke argumenten hebben onderbouwd waarom de Isselt een volstrekt ongeschikte locatie is voor de plaatsing van twee windturbines van maximaal 240 hoog: het is onveilig voor omwonenden en omliggende bedrijven, het is zeer schadelijk voor de natuur en het landschap, en de maatschappelijke kosten (o.a. in de vorm van daling in de waarde van particulier vastgoed) zijn enorm. De marginale opbrengsten wegen niet op tegen deze enorme risico’s.

Deze argumenten worden onderstreept door het feit dat Windplan Isselt alleen gerealiseerd kan worden, als landelijke windturbinenormen voor minimale afstand en veiligheid overschreden worden. Je zou verwachten dat gemeenteraadsleden – het zijn tenslotte volksvertegenwoordigers – daar de grens trekken: we gaan niet ten koste van omwonenden en omwerkenden de landelijke veiligheids- en afstandsnormen overtreden!

De zeer teleurstellende politieke realiteit is dat een aantal (coalitie)partijen hier ófwel op voorhand geen bezwaar in ziet, ófwel deze beslissing voor zich uitschuift in afwachting van de uitkomst van het participatietraject via de Omgevingsadviesraad. Gelukkig zijn er ook coalitiepartijen als het CDA die hier ernstige twijfels over hebben. Oppositiepartij VVD heeft zich het duidelijkst tegen deze gang van zaken uitgesproken.

Op 28 mei wordt nogmaals over het uitwerkingsvoorstel gedebatteerd, waarna erover wordt gestemd. Wij houden er rekening mee dat het voorstel – eventueel aangevuld met amendementen – wordt aangenomen. Als dat het geval is, gaan de activiteiten van onze stichting een nieuwe fase in, waarover we u t.z.t. nader zullen berichten.

In de tussentijd danken wij u wederom voor hartelijk voor uw steun. Er is nog een lange weg te gaan, maar samen staan we sterk. Wij zijn en blijven tot het bot gemotiveerd om Windplan Isselt te voorkomen en zijn ervan overtuigd dat het plan uiteindelijk van tafel gaat.