14 mei Raadsvergadering Stop Windplan Isselt

Vandaag is er weer een nieuwsbrief uitgebracht namens Stichting Stop Windplan Isselt.

Hieronder vindt u de tekst.

Beste supporter van Stop Windplan Isselt,

Op dinsdag 14 mei a.s. debatteert de gemeenteraad weer over het uitwerkingsvoorstel Wind op Isselt. Het is het vervolg op de vergadering van 16 april jl. Met dit uitwerkingsvoorstel wil het college de aanbesteding van de grond voor de voorgenomen windturbines in gang zetten.

Stop Windplan Isselt is van mening dat gewacht moet worden met aanbesteding van de grond, totdat duidelijk is of het plan überhaupt doorgang kan vinden. Dat is op dit moment allerminst zeker, gezien o.a. de nieuwe landelijke geluids- veiligheids- en afstandsnormen die in de loop van dit jaar definitief worden.

Het uitwerkingsvoorstel is geen vergunning. Deze moet eerst door een initiatiefnemer worden aangevraagd en dan worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Als het ooit zo ver komt, gebeurt dit niet eerder dan medio 2025. Maar het uitwerkingsvoorstel bevat wel de voorwaarden waaronder een vergunning eventueel afgegeven zou kunnen worden. Onze inhoudelijke reactie op het uitwerkingsvoorstel vindt u hier.

Na afloop van de vergadering beslist de raad of het uitwerkingsvoorstel rijp is voor besluit. Indien dat het geval is, vindt in een latere vergadering een stemming plaats om een besluit te bekrachtigen. Dit wordt een bepalend moment voor het al dan niet in gang zetten van de (juridische) vervolgacties die we vanuit de stichting hebben voorbereid.

Op 14 mei zullen er weer diverse insprekers zijn. Doel van deze inspreekronde is de raadsleden nogmaals te confronteren met de enorme risico’s en schadelijke gevolgen van dit project voor omwonenden en de natuur, en dat dit niet in verhouding staat tot de geringe opbrengst. Dat alle alarmbellen nu al rinkelen omdat normen overschreden moeten worden om windplan Isselt mogelijk te maken. Dat raadsleden de sleutel in handen hebben om dit onoverzienbare waagstuk af te wenden. Dat dit een enorme verantwoordelijkheid met zich meebrengt, waar de raadsleden nogmaals nadrukkelijk op worden aangesproken. De bijdrage van Stop Windplan Isselt aan de inspreekronde vindt u hier.

Het zou fantastisch zijn als u weer op de publieke tribune aanwezig kunt zijn om de insprekers een hart onder de riem te steken en gemeenteraadsleden te laten zien dat het menens is. Het inspreken begint om 14.30 uur. De inhoudelijke behandeling staat nu geagendeerd om 17.00 uur. Als dit wijzigt laten wij u dit per nieuwsbrief weten.

U hoeft zich niet aan te melden voor de publieke tribune. De vergadering vindt net als de vorige keer plaats in de grote raadszaal van het stadhuis, Stadhuisplein 1, te Amersfoort. De agenda en de stukken kunt u hier raadplegen.

Wij hopen u op 14 mei a.s. weer op de publieke tribune te mogen ontmoeten en rekenen op uw steun! Samen staan we sterk!

Neem contact op met Stichting Stop Windplan Isselt