Stivas: geen alternatief gevonden

Gisteravond hebben we, samen met ongeveer 80 andere kijkers, de Raadsvergadering van de Gemeente Soest online gevolgd over de zoektocht naar een alternatieve locatie voor boer Van Dorresteijn. Voor dit onderzoek was Stivas gecontracteerd om namens de Gemeente het onderzoek te leiden.

De heer Van den Berg van Stivas was uitgenodigd om de raad te informeren over zijn bevindingen het afgelopen jaar. Dat heeft hij uitgebreid gedaan en de conclusie ‘er is geen alternatieve locatie in Soest te vinden’ is toegelicht.

Van den Berg gaf aan samen met Van Dorresteijn en zijn gezin en adviseur alle potentiële locaties onderzocht te hebben. De zoektocht omvatte bestaande agrarische locaties die te verbouwen zijn, voormalig agrarische locaties (met nu bv een woon- of bedrijfsbestemming) die eventueel terug te brengen zouden zijn naar agrarisch gebruik en weilanden. De locatie aan de P. van den Breemerweg, waar Van Dorresteijn vanaf dag 1 zijn oog op heeft laten vallen, is uitgesloten van dit onderzoek.

Kort samengevat heeft Van den Berg geconcludeerd dat er geen bestaande agrarische locaties en weilanden voor handen zijn waar redelijk eenvoudig de gewenste bouw zou kunnen worden toegepast en dat het terugbrengen van locaties met niet-agrarische bestemming naar een agrarische bestemming te duur is. De marktwaarde van agrarische locaties is vele malen lager dan bv een woonbestemming. Geen enkele eigenaar zou zijn waardevolle locatie onder de marktwaarde verkopen om het weer een agrarische bestemming te geven.

Andersom, als een boer wil stoppen met zijn bedrijf, door bijvoorbeeld gebrek aan opvolging of gebrek aan winstgevendheid, dan is het uiteraard interessanter om je boerenbedrijf te verkopen voor woonbestemming dan voor opnieuw agrarisch gebruik. De opbrengst ligt vele malen hoger en dat is nu net de pensioenvoorziening van de verkopende boer. Dat is boerenslimheid.

En eigenlijk is dat precies waar wij met Van Dorresteijn ook bang voor zijn. Dat zijn boerenslimheid niet ligt in het uitvoeren van het vak van boer, maar in het vak van ‘nu een agrarische locatie kopen en die later van de hand doen voor woondoeleinden’.

Op 7 mei is de volgende vergadering, wederom online. Wij zijn er weer bij!

(foto: Peter Dorr)