Nieuwe raadsvergadering over Boer Van Dorresteijn op 23 april a.s.

Het is inmiddels al meer dan een jaar geleden dat de Raad van de Gemeente Soest instemde met het idee om André van Dorresteijn op pad te sturen met een onafhankelijk adviseur in zijn zoektocht naar een geschikte locatie voor zijn boerenbedrijf. Van Dorresteijn wilde kost wat het kost op de Peter van der Breemerweg bouwen. Provincie en Gemeente konden zich daar niet in vinden, maar stemden wel in met ondersteuning in het vinden van een alternatieve locatie. In onze ogen een zeer verdienstelijk gebaar.

Wethouder Dijkhuizen heeft de raad op 4 maart 2020 geïnformeerd over de zoektocht naar deze alternatieve locatie voor een agrarisch bedrijf. De conclusie is dat er geen alternatieve locatie is gevonden zoals verwoord in het raadsbesluit van 7 februari 2019. Wethouder Dijkhuizen zal tijdens de openbare Informatiebijeenkomst op donderdag 23 april een toelichting geven op de bevindingen. Dit is het enige agendapunt die avond.

Aan het eind van de bijeenkomst zal bepaald worden of dit onderwerp geagendeerd wordt voor een Opiniërende bespreking die dan gehouden wordt op 7 mei 2020.

Normaal gesproken zijn de openbare informatiebijeenkomsten in de Raadszaal, maar gezien de huidige omstandigheden rondom corona wordt de presentatie live gegeven en zal gestreamd worden via YouTube.

U weet dat wij in het verleden tegen de vestiging van de boer op deze locatie hebben ingesproken. We gaan luisteren wat de bevindingen zijn en wat de vervolgacties van Van Dorresteijn zullen worden. Indien nodig zullen wij op 7 mei inspreken.

U kunt de vergadering volgen via de link in de box hieronder. Zet de tijd in uw agenda, dan kunt u via onze website inloggen op het kanaal.

(Foto: SBDE Stichting Behoud de Eemvallei)

Wilt u na deze raadsvergadering iets met ons delen? Dat kan via dit formulier

Mail ons