Rondweg door de polder?

De VVP maakt zich zorgen over een rondweg door de polder.

In de mobiliteitsvisie van de gemeente Baarn van 10 Juni 2020 wordt gehint om de Praamgracht door te trekken onder het spoor naar de Bestevaerweg. Dit om de verkeersafwikkeling richting de A1 te verbeteren.

De letterlijke tekst (pagina 26 Mobiliteitsvisie):

“We willen nader onderzoeken of het autoverkeer vanuit Soest naar de A1 een
knelpunt is zoals gedefinieerd in paragraaf 4.1 (sluipverkeer door het dorp) nadat we ook de centrummaatregelen hebben uitgevoerd. Indien dat het geval is, kunnen we de verkeersdruk vanuit Soest verminderen door één van de volgende opties:
– maatregelen op de Stadhouderslaan in Soest. Dit kan uiteraard uitsluitend als
daar overeenstemming over is met de gemeente Soest;
– maatregelen op de Torenlaan in Baarn;
– het doortrekken van de Bestevaerweg naar Soest (Stadshouderslaan). Dit vergt uiteraard een nadere afweging op de voordelen en haalbaarheid in vergelijking met andere varianten en de effecten op de natuurwaarden.

Voor de aanpak zijn er dus drie opties: we laten het zoals het is of we weren het
doorgaande verkeer of we faciliteren het doorgaande verkeer via een andere route.
Volgens de methodiek de duurzaamheidslader (paragraaf 2.1) heeft de derde optie niet de eerste voorkeur.”

Omdat deze weg in de ecologische verbindingszone zou komen te liggen en niet bedraagt aan een duurzaam verkeersplan wordt deze variant wel de minst wenselijke genoemd.

De VVP is bezorgd over dit plan, op het kaartje in de mobiliteitsvisie is te zien dat deze derde variant een rondweg is van de Praamgracht dwars door de polder. Op het kaartje ziet u dat als de rode stippellijn.

Bijkomend ’toeval’ is dat deze rondweg wel heel goed past in de plannen voor evenementencentrum Paleis Soestdijk. De timing geeft te denken!

Neem contact op

Mail ons

Document Mobiliteitsvisie

Het volledige document kunt u hier downloaden.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab