Baarn stemt in met bomenkap!

….. en met woningbouw bij Paleis Soestdijk

Niet zomaar bomenkap en niet zomaar woningbouw. Mooie oude boskernen maken plaats voor 10 appartementencomplexen.

Bijna de voltallige gemeenteraad van Baarn stemde in met het in procedure brengen van het voorontwerp bestemmingsplan voor Soestdijk. De bomenkap in het Borrebos heeft nogal wat stof doen opwaaien, zelfs in de landelijke media, met name toen twee prinsessen zich er ook over uitspraken.

Tien appartementencomplexen komen er te staan, terwijl een analyse door een deskundige laat zien dat met maximaal 6 appartementen complexen de begroting ook sluitend te krijgen is. Waarom doet de raad van Baarn daar niks mee? Waarom vraagt de raad niet om een herberekening? De helft van het aantal appartementen is de helft van het aantal te slopen bomen!

Een klein pluspuntje is dat het gebruik van de weilanden langs de Praamgracht als parkeerplaats van de baan is. Deze zullen geen dienst doen als overloop parkeerplaats en dat betekent dat de verbinding met de Eempolder met rust gelaten wordt. Een mooie uitslag, waar we met een aantal partijen hard voor gestreden hebben.

Nu nog een amendementje voor het Borrebos.

(foto: BOP baarn, wél begaan met het Borrebos)

Links

Op het filmpje van de NOS ziet u Kees Koudstaal van BOP Baarn, die zich persoonlijk hard maakt voor het Borrebos.

NOS: Baarn stemt in met bomenkap