Persbericht SBDE / VVP inzake nieuwe weg door de polder.

—–PERSBERICHT 13-08-2020—–

De Stichting Behoud de Eemvallei (SBDE) en de Vereniging Vrij Polderland (VVP) zijn woedend over het voorstel van het Baarnse college van B&W om een weg aan te leggen vanaf de Bestevaerweg de Eemvallei-polder in, dan met een tunnel onder het treinspoor door en met een aansluiting op de historische Praamgracht in Baarn (naast de Naald). De Bestevaerweg wordt in deze visie een belangrijke verkeersader om o.a. Paleis Soestdijk te bereiken.

Dit uiteraard niet-duurzame voorstel staat in de Mobiliteitsvisie ‘Baarn gaat verder’ d.d. 10 juni 2020 waarover de gemeenteraad zich nog moet buigen en dit hopelijk zal afkeuren.

Het groene boerenland dat in dit voorstel voor die 1 km-lange weg wordt opgeofferd is nu gekenmerkt als ecologische verbindingszone en ligt naast de historische Praamgracht. Terwijl het juist beleid is om overal verhardingen weg te halen en daarvoor groen terug te plaatsen stelt het B&W college het tegenoverstelde voor. En komt met een vreselijk planvoorstel om daar die weg aan te leggen waarbij tevens het leefgebied van veel weidevogels zal verdwijnen. In dit boerenland zitten allerlei soorten weidevogels die daar ook broeden zoals o.a. grutto´s en kieviten. SBDE en VVP willen dat dit voorstel van tafel gaat en dat daardoor de ecologische verbindingsschakel tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Eemvallei onaangetast blijft.

Wij roepen Baarn op om geen weg aan te leggen in de ecologische verbindingszone en af te blijven van de Eemvallei. Baarn heeft de plicht om de weidevogels te beschermen en niet om zeep helpen.

Luister a.s. maandag om 09:40 uur naar Radio Soest. Robert van Motman, voorzitter van Vrijpolderland, is uitgenodigd voor een interview over dit onderwerp.

Neem contact op

Mail ons