Rondweg Baarn door Eemvallei geschrapt

— Persbericht 24-09-2020 —

Rondweg Baarn door Eemvallei geschrapt!

 Over de ‘Nota Mobiliteitsvisie’ moest tijdens de Baarnse gemeenteraadsvergadering op 23 september 2020 worden gestemd. Maar samen met PvdA, GroenLinks, D66,  ChristenUnie-SGP en VoorBaarn diende de BOP een amendement in dat bij de stemming werd gesteund door alle fracties behalve het CDA. Het amendement betrof het doortrekken van de Bestevaerweg via de Eemvallei naar de Torenlaan/ Stadhouderslaan (bij de Naald) uit de Nota Mobiliteitsvisie te schrappen.

Derhalve gaat deze 1km lange Rondweg niet door. Een opsteker voor de Natuur in de Eemvallei, een uiterst goede najaarsoogst.  In het gebied waar de Rondweg was gepland broeden elk jaar in het voorjaar de bedreigde grutto´s. Zij behouden nu gelukkig hun broedgebied.

De Stichting Behoud de Eemvallei en de Vereniging Vrij Polderland hadden eind augustus 2020 al hun zorgen over het plan voor de Rondweg uitgesproken en daarvoor een schriftelijke inspraakreactie ingediend bij het Baarnse college van B&W en de gemeenteraad.  De Stichting Behoud de Eemvallei en de Vereniging Vrij Polderland zijn zeer tevreden over de uitkomst, de Eemvallei kan weer stralen.