CAMPAGNE: Omgevingswet Provincie Utrecht

In 2021 moet de nieuwe omgevingswet klaar zijn. Om deze wet te kunnen vaststellen moet eerst een visie worden ontwikkeld. Hoe wil de Provincie eruit zien, wat zijn de toekomstplannen ten aanzien van bij voorbeeld stedelijkheid, mobiliteit, landschappen, landbouw, energie- en klimaat vraagstukken en ten aanzien van een gezonde leefomgeving.

Campagne updates

Petitie windturbines