Handelingsperspectief Buitengebied Amersfoort

Op 15 maart 2023 zijn o.a. de besturen van Eemland300 en de VVP als belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken wat in de regio Amersfoort verbeterd kan worden. Landelijk gesproken heeft de regering aan alle provincies gevraagd een plan te maken voor een vitaal landelijk gebied, met een gezonde natuur, een robuust watersysteem, lage impact op het klimaat en met perspectief voor de landbouw. In Amersfoort is vervolgens een programma aangepakt waar een Handelingsperspectief in het Buitengebied in de regio Amersfoort wordt bedacht.

De middag was georganiseerd door Willem van der Stelt, strategisch adviseur van de gemeente Amersfoort. Hem is gevraagd een strategie te maken voor 2030 – 2040, verder genoemd het handelingsperspectief buitengebied. Hierin moeten ook nationale opgaven op het gebied van stikstof, natuur, water, klimaat en bodem verwerkt worden. De provincie geeft daar uitvoering aan.

Pespectieven

Aanwezig waren boeren, diverse landschap-, en natuurorganisaties zoals IVN, natuurmonumenten, Eemland300 en de VVP. De deelnemers kregen als opdracht daarvoor drie perspectieven: gastvrij landschap, productiviteit en gezond is groen. In de drie tafels hebben de VVP en Eemland300 de volgende zaken naar voren gebracht.

Gezond is Groen

Wat betreft gezond is groen vinden veel deelnemers dat het Eemlands gebied een hoge waarde heeft. Zo hebben de collectieve boeren veel plas-dras gebieden die het aantal weidevogels heeft vermeerderd. Daarnaast zijn er initiatieven om de biodiversiteit langs de wegen in de gemeente Eemnes aan te pakken. De kwaliteit van het landschap is hierdoor verder omhooggegaan en dat voor een onkostenvergoeding voor de boeren. Deze vergoeding zou eigenlijk een prestatievergoeding moeten zijn.

Verder moeten melkveehouders van Europa mest afvoeren naar andere delen van het land om vervolgens CO2 intensieve kunstmest aan te voeren. Dit is buitengewoon slecht en wij hopen dat de rede hier snel verandering in brengt. Geef stikstof, natuur, water, klimaat en bodem doelen aan boeren en natuurorganisaties en laat hen bepalen hoe, tegen welke prijs en wanneer deze doelen gehaald kunnen worden binnen de wettelijke normen.

Productiviteit

Wat betreft de productiviteit zouden de Eemlandse boeren meer voedsel voor regionale producten moeten produceren en afleveren aan de regionale klanten. De eenzijdigheid van melk, eieren, misschien kaas vergroot met groenten en fruit (zie de boeren aan de rand van het gebied: Hoogland-West en langs de weg van Amersfoort naar Soest). Daarmee zou het pakket van het voedsel meer variëteit creëren. Dat maakt in het Eemlandgebied de producten voor de inwoners van de regio Amersfoort veel aantrekkelijker. Dat kan zelfs versterkt worden door een merk: Eemland melk, ei, appel, noten etc. Kortom, we gaan voor korte ketens waarbij de inwoners medeverantwoordelijk worden voor de regionale voedselproductie.

Gastvrij landschap

Maak een Amersfoorts strand voor de jeugd bij het Eemplein of in ieder geval ten oosten van de N199. Leg separate fietspaden aan om het verkeer veiliger te maken maar maak het niet te mooi want gebied kan weinig recreanten aan. Omzoom de steden met biologisch-dynamische boerenbedrijven zodat enerzijds de mensen uit de stad daar recreatief kunnen wandelen en fietsen, meer voeling en voeding krijgen uit de stadsrand en de polder meer rust krijgt. Leg separate fietspaden om enerzijds het verkeer veiliger te maken en anderzijds om van het landschap te genieten.

Deze ideeën en commentaren worden hopelijk verwerkt door de groep van Willem van der Stelt. Alle andere ideeën worden in de komende maanden beoordeeld en in een plan gezet. In de herfst worden alle suggesties geïnitieerd in een gebiedsplan voor buitengebieden. De Provincie Staten van de provincie Utrecht besluiten tegen Kerstmis het plan uit te voeren.