Spoordriehoek van de baan! Besluitvormende Raad Soest inzake Energietransitie: het regent moties en amendementen…..

…. maar regen is nou net dát weerselement dat geen groene energie oplevert en niet ter discussie staat. Hoe is het met zon en wind?

Er is veel weerstand tegen zowel de zonnepanelen in de Spoordriehoek, als de windmolens in de regio Soest. Met name de Windmolens langs de A28 bij Soesterberg roepen grote weerstand bij POS op vanwege hun locatie zo dicht bij de woonkern van Soesterberg.

Ook de zonnepanelen in De Spoordriehoek krijgen niet veel bijval. Locaties in het groen doen het niet zo goed binnen de raad. Volgens de wethouder is de spoordriehoek de enige plek waar een zonneveld kan liggen. D’66 lijkt de enige partij te zijn die wel graag een ‘onzichtbaar zonneveld in een uithoek van de polder’ wil.

Ook voor de windlocaties geldt dat de meest kansrijke locaties nu zijn aangemerkt, volgens de wethouder. Zij  benadrukt dat het goed is om eerst een MER onderzoek uit te voeren, zodat er duidelijkheid is of een locatie sowieso geschrapt moet worden. Doe je dat niet, dan blijft de locatie ‘boven de markt hangen’ met het risico dat de provincie de locatie zelf gaat aanmerken voor een of meerdere windmolens. We hebben dus een inhoudelijke onderbouwing nodig waarom we iets wel of niet willen.

  • Het amendement om de spoordriehoek te schrappen als locatie voor zonnepanelen is met 23 stemmen voor en tegen 4 stemmen tegen aangenomen;
  • Het amendement om de Windturbines bij de A28 (locatie 3) te schrappen is met 10 stemmen voor en 17 stemmen tegen afgewezen;
  • De motie om eerst gedegen onderzoek te doen naar locaties voor windturbines is unaniem aangenomen;
  • De motie tegen dwangarbeid bij fabricage van de zonnepanelen en windturbines is unaniem aangenomen;
  • De motie voor minimaal 50% lokaal eigenaarschap is met 26 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.
  • De stemming voor of tegen het uitnodigingskader zelf, nu inclusief de aangenomen amendementen en moties, levert het volgende op: 18 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Bij deze dus aangenomen.

Wij zijn enorm blij met het schrappen van de Spoordriehoek uit dit uitnodigingskader en zetten ons uiteraard in om ons alternatieve plan verder te ontwikkelen, want dat er iets moet gebeuren dat is ons ook duidelijk.