Raadsvergadering Energietransitie Soest terugkijken

Op 23 juni jl. was de ‘avond van de samenleving’ in de gemeente Soest over de Regionale Energiestrategie. Avond van de samenleving betekent dat bewoners en belanghebbenden kunnen inspreken bij de raad. 

Een aantal organisatie was uitgenodigd als belanghebbende, dat waren:

  • Soester Energie Coöperatie
  • Defensie
  • Moestuin vereniging ‘Ons Buiten”
  • Samen Energie
  • Lto Eemland
  • Vereniging Vrijpolderland

De Soester Energie Coöperatie vindt naast kleinschalige energieopwekking ook grootschalige energieopwekking in de vorm van zonnevelden en windmolens een goed plan. Zij stellen 3 voorwaarden: 50% eigenaarschap moet goed geregeld zijn, proces moet helder zijn, voldoende aandacht voor landschap: dus veel afstand tussen zonnepanelen om biodiversiteit te bevorderen. Zij vonden participatiemogelijkheden beperkt. Zij hebben gezien dat meeste mensen tegen de plannen zijn

Defensie wil een belangrijke samenwerkingspartner zijn van de gemeentes maar de defensiegereedheid, natuurwaarden en gezondheid mogen niet in gevaar komen. Defensie zal kritisch kijken in hoeverre eventuele windmolens de radarinstallaties verstoren.

Ons Buiten pleit voor afstel of uitstel van plannen want de uitgangspunten kloppen niet. Volgens de nationale energieatlas kan er helemaal geen stroom opgewekt worden voor 3700 huishoudens zoals de gemeente stelt maar voor maar 2035 huishoudens en is er geen onderzoek gedaan naar effecten op biodiversiteit, flora, fauna en veen verdroging. Daarnaast begrijpt Jasper Hoebe niet dat de spoordriehoek wordt ingezet voor zonnepanelen als dezelfde gemeente deze driehoek heeft aangemerkt als agrarisch met waarde, open polder,  extreem open landschap en kernkwaliteit van de polder. Volgens de zonneladder moeten panelen eerst elders worden geplaatst voordat agrarische grond daar voor wordt gebruikt.

Samen Energie coöperatie  (Dirk Kramer) vertelt over Project Soesterwijkwiek. Zij willen 2 windmolens van 210 meter realiseren van elk 3,5 MW bij de Isselt genoeg om 5000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. In de wijk zijn zowel voor- als tegenstanders te vinden. Stellen dat voor 2 molens nog wel draagvlak is maar niet voor 4 molens en al helemaal niet voor hogere windmolens dan 210 meter. Daarnaast is er geen ruimte op de Isselt voor 4 molens: die moeten kilometers van elkaar staan.

LTO (Pieter Kuijer) zegt dat de landbouwers de mooie polder hebben geschapen. Van de landbouw wordt verwacht dat zij meer extensiever gaan boeren. Dan moet je de grond niet schaarser en dus duurder maken door er zonnevelden van te maken. Daarnaast legt 1 ha grasland maar liefst 80 ton CO2 vast. Goede landbouwgrond moet worden aangewend voor voedsel en niet afgedekt worden met zonnepanelen dat wel eens het nieuwe asbest van de toekomst kan zijn. Volgens D66 is het industrieel gras waar geen biodiversiteit zou zijn. Pieter Kuijer bestrijdt dat ten zeerste en nodigt mevrouw Flinterman uit om te komen kijken. D66 vraag vervolgens of het verdienmodel niet aantrekkelijk is voor een boer? Pieter Kuijer informeer haar dat de opbrengst van zonnevelden vastligt voor 25 jaar, zwaar belast wordt en mogelijk grote schade berokkend aan uitstekende landbouwgrond. In plaats van zonnevelden en windmolens gelooft de heer Kuijer meer in kern-energie en waterstof.

De Vereniging Vrijpolderland wil geen zonnevelden en windmolens in een van de mooiste natuurgebieden van de provincie Utrecht, de Eemdelta, en stelt een alternatief plan voor dat 25  keer meer  energie oplevert en landschap, natuur en bevolkingsvriendelijk is.

Daarna was er ruimte voor inwoners om hun visie op de grootschalige energieopwekking te delen met de raadsleden die gedeeltelijk in de raadszaal aanwezig waren en gedeeltelijk via Zoom mee vergaderden.

U kunt de hele vergadering terugkijken via YouTube van de gemeente Soest.