Woningbouwplan RV&O aan de Grote Melmweg

Op 19 november jl. organiseerde RV&O een participatieavond over hun plannen om woningbouw te realiseren aan de Grote Melmweg. Belanghebbenden, veelal omwonenden, waren uitgenodigd om de plannen te komen bekijken.

Wij werden door één van onze leden geattendeerd op deze avond en hebben ons ingeschreven. Op de avond werden de eerste ideeën en plannen uit de doeken gedaan.

De plannen hebben betrekking op het oude Procar terrein. Momenteel doet het terrein dienst als parkeerterrein, maar er rust een bedrijfsfunctie op het perceel, waar binnen het bestemmingsplan een bedrijfshal van 6 meter hoog gebouwd kan worden. U vindt de locatie hier.

De plannen die er nu liggen gaan uit van een appartementencomplex van 11 appartementen, 3 rijwoningen en 2 vrijstaande woningen. Alle woningen worden gebouwd binnen de rode contour. Er is een bestemmingsplan procedure nodig om van Industriële functie naar Woonfunctie te gaan.

Het was een druk bezochte avond met wisselende kritieken. De grote gemene deler was wel dat woningbouw te prefereren is boven een bedrijfshal, maar dat het appartementencomplex niet wenselijk is. Te hoog, te groot, op een verkeerde plek, past niet in het straatbeeld, uitzicht van overburen verslechtert, inkijk in tuinen of woningen vanuit de appartementen en ook de verkeerstoename en parkeer problematiek kwam aan de orde. De 5 overige woningen waren voor de bezoekers acceptabel.

RV&O heeft een verslag van de avond gemaakt en toegezegd met de aandachtspunten van de belanghebbenden aan de slag te gaan. De direct omwonenden zullen in de toekomst nogmaals worden uitgenodigd als de tekeningen zijn bijgesteld. Er komt verder overleg dus.

Wat de VVP betreft:

Wij zullen de planontwikkeling volgen. Op dit moment is er nog geen reden om in verweer te komen tegen deze plannen. Wij geven net als omwonenden de voorkeur aan woningbouw boven industrie. Alle bouw vindt plaats binnen de rode contouren en levert geen nadelige gevolgen op voor de polder.

Mocht dit in de verdere planvorming anders blijken, dan verdiepen we ons daar zeker in.

Wilt u iets met ons delen over deze plannen? Neem contact op!