VVP spreekt weer in inzake Windplan Isselt

Vanmiddag (26 september 2023) in de Raadsvergadering in Amersfoort was Windplan Isselt het belangrijkste agendapunt. Afgelopen maand viel in Amersfoort e.o. een brief van de Gemeeente Amersfoort op de mat die nogal wat stof deed opwaaien. De indruk werd gewekt dat Windplan Isselt een gelopen koers is, die Windturbines komen er. Maar daar zijn wij nog niet zo van overtuigd!

Bart Oskam, secretaris van de VVP, heeft vanmiddag ingesproken namens Platform Stop Windplan Isselt. Wij delen de tekst graag met u.

“Ik spreek vandaag namens het Platform Stop Windplan Isselt, waarbij zijn aangesloten
de Vereniging Vrij Polderland, De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, en de
bewonersgroepen uit De Isselt, Hoogland en Hoogland-West.

Uw raad vergadert vanmiddag over de Omgevings-adviesraad (OAR) voor Windplan
Isselt en de selectieprocedure voor uitgifte van de grond. Hierbij onze inbreng:

  1. In de brief aan omwonenden van 12 september jl. schrijft het college dat in de OAR wordt gesproken ‘over het functioneren van de windturbines en de verdeling van de opbrengsten’. Ofwel: die windturbines komen er gewoon, en prijs je gelukkig: je mag meepraten over het hoe. Nergens wordt verwezen naar de controverse rond dit plan of naar de vele onzekerheden die er nog aan
    kleven. Deze framing is bijzonder kwalijk omdat het 1. misleidend is, en 2. omdat het leidt tot cynisme, fatalisme, stress en machteloosheid onder omwonenden. Heftige emoties die wij na elke brief van het college vanuit onze achterban terugkrijgen en dan proberen om te buigen.
  2. In lijn met het voorgaande: toekomstige deelname aan de OAR door partijen of individuen die aangesloten zijn bij ons platform, mag niet geïnterpreteerd worden als een impliciete acceptatie van Windplan Isselt. Deelname aan de OAR is een vorm van ‘damage control’ voor het onwaarschijnlijke scenario dat dit plan ergens in de verre toekomst onverhoopt toch gerealiseerd wordt, ondanks onze parallelle inspanningen ter voorkoming.
  3. Het is in onze ogen niet meer dan terecht dat uitgifte van de grond openbaar wordt aanbesteed. Het is daarbij van groot belang dat de selectiecriteria een ‘level playing field’ creëren, dus niet naar een bepaalde partij worden toegeschreven, en dat de procedurele en financiële risico’s van een megawindturbineplan op die locatie expliciet worden benoemd, zodat gegadigden weten waar ze aan beginnen. Wij zullen dit nauwlettend blijven volgen en vragen uw raad hetzelfde te doen.

Voorzitter, Windplan Isselt heeft in onze ogen geen reële kans van slagen. Complexe ontheffingen, een onzekere aanbesteding, slepende bestuursrechtelijke procedures, dreigende schadeclaims, OAR-restricties, negatieve stroomprijzen, ontoereikende netcapaciteit en een structureel gebrek aan draagvlak hangen onverminderd als een zwaard van Damocles boven dit initiaIef. Wat zich aftekent is een zich eindeloos voortslepend traject, dat zowel de initiatiefnemers als omwonenden nog jaren in
onzekerheid laat en uiteindelijk alleen maar verliezers kent. Een onwenselijk en onmenselijk perspectief dat uw raad in onze ogen kan en moet voorkomen.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. ”