VVP als onderwerp bij maatschappijleer op Baarnsch Lyceum

Wij wisten dat onze vereniging veel leden aantrekt maar wat wij nog niet wisten is dat de VVP ook al in de schoolboekjes voorkomt!

De leraren van het Baarnsch Lyceum zochten recent een maatschappijleer case in het kader van gemeente & provincie en formuleerden de volgende casus voor de leerlingen in de 5e klas van het Atheneum:

EEMPOLDER In toenemende mate wordt de Soester Eempolder in verband gebracht met woningbouw en de aanleg van een rondweg. In regionaal verband wordt gezocht naar woningbouwlocaties.

De doelstelling van de Vereniging Vrij Polderland (VVP) is om het unieke Eemvallei- en Eempolder landschap voor het nageslacht te bewaren. De Eemvallei en de Eempolder moeten beschermd worden tegen grootschalige woningbouw en infrastructuur.

Sommige politieke partijen in Soest vinden, net zoals sommige partijen in Amersfoort dat er best begonnen kan worden met het opofferen van de Eempolder aan grootschalige woningbouw. In de Ruimtelijke Regionale Visie (RRV) staat al een locatie in de Soester polder aangegeven waar een nieuw treinstation komt te staan en een gestippelde cirkel in de polder waar een nieuwe woonwijk kan worden gebouwd.

De RRV is in opdracht van de negen gemeenten in de regio Amersfoort opgesteld en ook al aangeboden als bouwsteen om de provinciale ruimtelijke visie verder te ontwikkelen. De VVP vindt dat de RRV ondemocratisch tot stand is gekomen, belanghebbenden, behalve die uit de bouwwereld zijn niet of nauwelijks betrokken bij het opstellen van de RRV.

Stelling-1: Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat, en dat merk je onder andere aan de taakverdeling tussen provincie en gemeenten. In bovenstaande casus kom je die verdeling ook tegen.

Welke bewering over deze taakverdeling is in overeenstemming met bovenstaande casus?

Kies het juiste antwoord uit de volgende mogelijkheden:

a.

De Provincie gaat over Ruimtelijke Ordening maar de Gemeente mag met een Bestemmingsplan die ordening vooral zelf invullen. Dat zie je in de Casus aan het protest van de VVP die de provincie bij de gemeentelijke plannen wil betrekken.

b.

De Provincie gaat over Ruimtelijke Ordening en de Gemeente mag met een Bestemmingsplan die ordening alleen nog maar wat verder invullen. Dat zie je in de Casus aan het protest van de VVP die de gemeentelijke plannen wil tegenhouden.

c.

De Provincie gaat over Ruimtelijke Ordening maar de Gemeente mag met een Bestemmingsplan die ordening vooral zelf invullen. Dat zie je in de Casus aan het tot stand komen van de RRV.

d.

De Provincie gaat over Ruimtelijke Ordening en de Gemeente mag met een Bestemmingsplan die ordening alleen nog maar wat verder invullen. Dat zie je in de Casus aan het tot stand komen van de RRV.

(Foto: hetbaarnschlyceum.nl)