Grutto! Vogel des Vaderslands

De Grutto, onze nationale vogel. Een prachtige vogel in de Eemvallei. Vaak gefotografeerd door onze fotograaf, Kevin van den Hoven, bewonderd door onze leden en geliefd bij bijna alle inwoners van Nederland.

Ruben Smit Productions maakte een film, de trailer belooft veel moois. Over de reis van de Grutto over de wereld, de gevaren die deze vogel tegenkomt. Gevaren in de natuur, gevaren in de cultuur. Maar ook de samenwerking tussen de Grutto en de mens.

Ruben Smit:

“De grutto is de vogel des Vaderlands, een oer-Hollandse weidevogel die symbool staat voor een landbouwsysteem met hoge biodiversiteit. De aantallen grutto’s maar vooral ook het landbouwsysteem veranderden de laatste jaren in rap tempo. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de populatie grutto’s met bijna 70% afgenomen. Nederland is voor de broedvogelpopulatie van de grutto’s zeer belangrijk; het overgrote deel broedt in Nederland.”

Vanaf 7 juli 2022 is deze film te zien in de bioscoop.

Wij promoten deze film graag, wat wij graag willen is dat het aantal Grutto’s in Nederland en in het bijzonder in de Eemvallei weer gaat groeien. Dat kan alleen door toename van onze biodiversiteit, door een goede samenwerking tussen mens en natuur.

De trailer voor de film vindt u hier. Voor reserveringen, check uw eigen bioscoop. Veel plezier!

(Foto: rubensmitproductions.nl)