Vereniging Eemland 300 is opgericht

Hieronder vindt u de tekst van het Persbericht van Eemland 300 dat op 10 mei 2019 is  uitgegeven. De VVP heeft zich aangesloten bij Eemland 300 en wij verwachten in deze samenwerking synergie te vinden en niet alleen samen met Eemland 300 maar ook met alle andere partijen die zich aangesloten hebben. Dan denken we organisaties als de VVP maar dan voor een ander stuk van de Eempolder, burgers met goede intitiatieven en de aangesloten boeren.

“Vereniging Eemland300 opgericht

In een vergadering in Baarn op 9 mei jl hebben ongeveer 20 aspirant-leden de statuten goedgekeurd voor de Vereniging Eemland300. Dit besluit is vandaag officieel vastgelegd in een notariële akte. De vereniging is ontstaan na de streekconferentie die Natuurmonumenten op 25 november 2017 heeft geïnitieerd in Eemnes. In 2018 hebben de deelnemers aan de conferentie hard gewerkt aan de uitwerking van de ideeën die gelanceerd waren op de streekconferentie. Centraal staat voor de nieuwe vereniging dat het open landschap zoveel mogelijk beschermd en verder ontwikkeld wordt. De Vereniging Eemland300 wil opkomen voor alle belangen van het gebied: zowel de boeren als de inwoners en de bezoekers. Ook wil de nieuwe vereniging de biodiversiteit van vergroten zodat de grutto en de kievit als kenmerkende weidevogels hier de goede condities treffen om de naam van een unieke broedplaats waar te maken. De vereniging realiseert zich dat deze ambitie alleen maar werkelijkheid wordt door een goede samenwerking met de boeren, besturen van provincie, gemeente en waterschappen.”

Links

De ambitie van Eemland300 is gevat in een gebiedsvisie die beschikbaar is voor alle belangstellenden op de website.