Tekort van 11 miljoen dreigt voor Soestdijk

Op 20 november bezochten wij de bijeenkomst in de Pauluskerk in Baarn.  De raadsleden van Baarn en Soest en gedeputeerden van de provincie Utrecht waren uitgenodigd voor een technische presentatie over Soestdijk. Deze zitting was openbaar, dus schoven wij ook aan.

Tijdens de presentatie kwam een aantal sprekers aan het woord, over de plannen met het Paleis en de parade en wat hun invloed is op de verkeerssituatie en de natuur en tevens kregen we een les in historisch erfgoed. Alle documenten van de presentaties van die avond kunt u inzien als u de link volgt naar de Gemeente Baarn, deze staat onderaan de pagina.

Heikel punt is natuurlijk de woningbouw in en rondom het voormalig Marechaussee terrein, maar dit onderwerp werd vakkundig gemeden. Politiek was geen onderwerp van discussie, het ging alleen om de technische invulling van de plannen.

Toch is duidelijk dat de visie, van zowel de Gemeente Baarn als de Provincie, dat de rood voor rood regeling geldt, de nodige financiële uitdagingen met zich meebrengt. Een uitdaging van 11 miljoen euro wel te verstaan.

Een interview daarover met mevrouw Meyer, één van de eigenaren van de Meyer Bergman Erfgoed Groep is goed verwoord in het artikel op de website van BOP.  U vindt de link naar dat artikel onderaan de pagina.

Het is nu tijd voor bezinning bij de MBEG. Zij zijn nu aan zet om hun plannen aan te passen, zodat samen met de wethouder een voorontwerpbestemmingsplan kan worden gemaakt. Daarnaast is er natuurlijk de input vanuit de klankbordgroepen, die meegenomen moet worden in dit plan. Het voorontwerpbestemmingsplan zal in februari in de Raad van de Gemeente Baarn besproken worden.

Wij gaan daar heen om te zien om er voldoende rekening wordt gehouden met de groene corridor naar de polder. Dat stuk waar afgelopen zomer veelvuldig is geparkeerd en dat op de nominatie staat om definitief parkeerterrein te worden. Deze groene corridor is belangrijk in het Natuur Netwerk Nederland, de voormalige ecologische hoofdstructuur. Het zorgt voor verbinding tussen natuurgebieden en in dit geval tussen de bossen van de Lage Vuursche en de Eempolder.

Links

Hier vindt het artikel op de website van BOP

Een duidelijk overzicht van de procedures rondom Soestdijk vindt u de website van de Gemeente Baarn