Soesterwijkwiek? VVP biedt alternatief!

De coöperatie Soesterwijk Wiek uit Amersfoort bestaat 10 jaar en beoogt 2 windmolens te bouwen op de kop van Isselt in Amersfoort. De coöperatie zegt dat deze 240 meter hoge turbines ca. 6 MW kunnen leveren aan 6000 huishoudens.

De VVP is voorstander van duurzame energieopwekking maar tegen dit initiatief omdat:

  1. Het wettelijk beschermde extreem open landschap in de Eemvallei bewaard moet blijven voor de komende 7 generaties;
  2. De bewoners binnen een straal van 2400 meter van de 240 meter hoge turbines ziek kunnen worden door het laagfrequent geluid. Er staan veel woningen binnen dit gebied zoals de huizen in de bomenbuurt in Amersfoort en de huizen en boerderijen in Hoogland-West. Ook het Meander Medisch Centrum ligt op 1500 meter afstand;
  3. De rondzwaaiende wieken veel vleermuizen zullen doden die zich tegoed doen aan de vele insectensoorten bij de Waterzuivering;
  4. De rondzwaaiende wieken veel beschermde weidevogels zullen doden die vliegen over de rivier de Eem naar de rustgebieden in de polder en Eemland. Zie ook de link in de box hieronder;
  5. Het 200 meter afligt van landgoed Coelhorst, een eeuwenoud natuurgebied dat eigendom is van natuurmonumenten;
  6. De windmolens een aantasting betekenen van het woon- en leefklimaat en de flora, de fauna en bijbehorende habitat, de cultuurhistorie en landschappelijke waarden;
  7. Windmolens op land in strijd zijn met Europese regelgeving voor leefbaarheid en gezondheid voor omwonenden. Vergunningen hiervoor zijn onrechtmatig volgens twee uitspraken van het Europees Hof van Justitie;
  8. Windmolens duurder zijn op land dan op zee;
  9. Dit plan geen deel uitmaakt van het in 2020 uitgebrachte bod van de Regionale Energie Strategie regio Amersfoort. Zie de link in de box hieronder.

Alternatief plan van de VVP:

De VVP heeft een prachtig duurzaam alternatief bedacht waarmee 5 keer zoveel energie wordt opgewekt en 1200 nieuwe huizen kunnen worden gebouwd zonder aantasting van de polder.

Dit plan houdt in: Het plaatsen van een groot zonnedak met zonnepanelen boven het 30 ha grote spoorwegemplacement van Amersfoort. Zo’n plan levert 30 MW ofwel 5 keer zoveel op als het plan van de Soesterwijkwiek. Stel dat je van dit oppervlak 10% bestemd voor woningbouw boven het spoor, dan zou je ook nog eens 1200 appartementen in een 4 hoog gebouw kunnen realiseren met zonnepanelen op het dak. Wonen vlak bij het station!

Onderaan de pagina ziet u drie artist impressions van de twee door Soesterwijkwiek geplande windmolens.

Links

De achtergrond van het plan Soesterwijkwiek

Standpunt ten aanzien van windmolens van de Vogelbescherming

Energiestrategie RES Amersfoort

Neem contact op

Mail ons

Dit wilt u toch niet ??