SBDE en VVP doen verzoek tot handhaving

SBDE en VVP hebben, net als vele omwonenden, geconstateerd dat er ruimschoots en tegen flinke bedragen wordt geparkeerd op de weilanden langs de Praamgracht. Maar mag dit wel? Nou feitelijk dus niet.

SBDE en VVP hebben daarom gezamenlijk een verzoek tot handhaving aan de gemeente Baarn gestuurd met de volgende inhoud:

“Het parkeren van personenauto´s van bezoekers heeft o.a. plaatsgevonden op weilanden gelegen tussen de Praamgracht en de Koningslaan. Op grond van het vigerende bestemmingsplan ´Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden´ is parkeren op deze gronden verboden.

Omdat in augustus en september nieuwe activiteiten met grote bezoekersaantallen zullen plaatsvinden bij Paleis Soestdijk (Concours d´Elégance en filmvoorstellingen) is het evident dat betrokken overtreding opnieuw zal plaatsvinden. Wij, de besturen van Vereniging Vrij Polderland en de Stichting Behoud de Eemvallei verzoeken u, college, met toepassing van artikel 5:7 van de Algemene wet bestuursrecht een preventief handhavingsbesluit te nemen met een lastgeving onder dwangsom gericht op het voorkomen dat de overtreding van het bestemmingsplan opnieuw plaatsvindt.

Met betrekking tot de door u, burgemeester, verleende evenementenvergunning constateren de besturen van de Vereniging Vrij Polderland en de Stichting Behoud de Eemvallei dat u toepassing heeft gegeven aan de APV zoals laatstelijk bij besluit van 29 mei door de gemeenteraad gewijzigd. Gaarne ontvangen wij een kopie van de bekendmaking waarmee genoemde wijziging van de APV in werking is getreden.”

Wij wachten de reactie van de gemeente Baarn met belangstelling af.