VVP en Eemland 300 bij RES bijeenkomst 22 november

Op 22 november is in Amersfoort een bijeekomst geweest in het kader van de RES, de regionale energie strategie binnen de RES regio Amersfoort, waar 9 gemeenten bij horen. 

Namens de VVP was Robert van Motman aanwezig en namens Eemland 300 Ruud Beukers. Gezamenlijk zijn wij tot een verslaglegging van de avond overgegaan en dat verslag vindt u hieronder.

Voor vragen kunt u via het contactformulier op deze site contact opnemen met Robert.

Meer windenergie in Utrecht

Natuurverenigingen zoals de verenigingen Eemland Collectief, Eemland300 en vereniging Vrij Polderland hebben op 22 november 2022 een heldere boodschap van de provincie Utrecht ontvangen. De kern is dat alle gemeenten, ondanks tegenstand, door moeten gaan met aanwijzingen van locaties voor de mogelijkheid van windturbines. Eemland300 en de VVP volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en zullen actie ondernemen, zodat er geen windturbines in onze mooie polder worden geplaatst.

Provincie houdt vast aan 60 windturbines voor de gehele provincie

De voorzitter van RES (Roland van Bentem) en de Nationaal Programma coördinator RES (Ruth Noorduyn) maakten duidelijk dat de doelstelling om 35 TWH aan wind op land te realiseren nog geen gelopen race is. Inmiddels gaat het elektriciteitsgebruik verder omhoog en zullen de RES 3.0 doelstellingen verder verhoogd moeten worden. De nieuwste cijfers en prognoses zijn gepresenteerd. De opgave voor de provincie Utrecht is 60 windmolens en tot 1 December mogen de gemeentes de plannen indienen. Op 16 februari wordt dan bekend of de 60 plekken voor windturbines zijn gehaald. Als dat niet het geval is, zal de provincie zelf plekken aanwijzen. Dit zouden ze overigens pas doen na de provinciale statenverkiezingen op 15 maart 2023.

Windalarm, NWEA en NMU

Interessant was dat Hendrine Swellengrebel van de vereniging WINDALARM een mooie presentatie gaf waarin zij pleit voor windmolens op zee. Zij gaf ook aan dat er een onafhankelijk onderzoek nodig is om te zien of meer zon en wind op land wel nodig is. Het ministerie van EKZ (Jetten) heeft volgens WINDALARM alleen het advies overgenomen van de lobbyclub NWEA, de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan de sterke windsector en het nieuwe beleid dat daarvoor nodig is. In tegenstelling tot de bijdrage van Windalarm was de presentatie van de NMU door Geert Ritsema zeer teleurstellend. Deze gesubsidieerde club lijkt niets meer te geven om het landschap en de natuur en lijkt zich alleen te focussen op het klimaat: welkom zonnevelden en windturbines op land.

Lokale participatie

Lambert Schuldink van de Energie coöperatie Nieuwleusen Energie gaf een beeld hoe zij de coöperatie hebben opgestart en wat er nu bereikt is. Vooral de manier waarop de lokale participatie in het project is gedaan werd door hem belicht. Met de opbrengst van de 2 windturbines kunnen zij jaarlijks ongeveer € 250.000 aan de gemeenschap uitkeren. Deze presentatie was uiteraard een aanzet om tot lokale coöperaties in Utrecht te komen. Bij een evaluatie van de de windcooperatie Nieuwleusen Synergie bleek dat bewoners toch last hadden van het lawaai en van de grote rode lampen aan de top van de windturbines.

Commentaar van gemeenten

De wethouders van de 7 regiogemeenten gaven vervolgens ieder een kort overzicht van de standpunten uit hun gemeente en de plannen die de provincie Utrecht voor 1 december ingediend wil zien.

Baarn: Steven de Vries van GL: Baarn heeft geen grondgebied voor duurzame energie en er is geen draagvlak voor. Ziet aquathermie wel zitten uit de Eem

Woudenberg:  inzet op zon op dak, zoeklocaties voor wind naast de A12 Bunschoten: Wim de Jong, besparen door inzet energiecoaches, duurzame leningen, geen turbines. Wordt 30 nov in de Cie Ruimte besproken.

Leusden: Geen draagvlak voor wind, wel voor aquathermie uit het valleikanaal

Eemnes (Rene ten Have): geen draagvlak voor wind, mogelijk wel 2e zonnepark langs de A1 (!) en zonnestroken langs de A1. Verder vroeg een gemeenteraadslid van Eemnes vraag waarom de belangen van een 12 KWH verbruikende stikstoffabriek van Yara belangrijker is dan

het ongeschonden landschap?

Soest (Aukje Treep): 3 zoeklocaties (Isselt, A28, Vlasakkers) blijven staan

Amersfoort (Astrid Janssen): MER onderzoek windmolens de Isselt wordt binnenkort verwacht. Ook zon in bermen

Provincie houdt doelstelling aan

Tot slot kwamen de RES voorzitter, Erik Mateman, en de gedeputeerde van Utrecht, Huib van Essen, aan het woord. Zij benadrukken de urgentie en willen vasthouden aan de doelstellingen uit de RES. Voor de projecten wordt in 2023 een plan MER opgesteld om alle aspecten voor natuur en milieu te beschrijven. De impact van alle plannen op de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk wordt onderzocht. Om alle projecten door te laten gaan zal er ook veel moeten gebeuren aan de infrastructuur. De provincie gaat zelf ook een onderzoek doen naar mogelijke locaties voor extra turbines.