Reactie VVP op Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Utrecht

Al een paar jaar volgen wij het traject van de Provincie Utrecht waarin gewerkt wordt aan een omgevingsvisie. De omgevingsvisie is het voortraject naar de omgevingswet. In deze visie worden zaken uitgewerkt die te maken hebben met de directe woonomgeving van particulieren en bedrijven in de Provincie Utrecht. 

Onderdelen in deze visie zijn bijvoorbeeld een gezonde stad, klimaatbestendigheid, duurzame energie, mobiliteit, erfgoed & cultuur en toekomstbestendige natuur en landbouw.

Binnen de landelijke kaders van de omgevingsvisie heeft de Provincie Utrecht een aantal specifieke wensen en die richten zich met name om het opwekken van duurzame energie en het uitbreiden van woningbouw.

Voor wat betreft de duurzame energie is het belangrijk om te weten dat de Provincie de kaders heeft vastgesteld voor windmolens en zonnepanelen, maar dat het aan de gemeenten is om hiervoor de locaties aan te wijzen. Als restrictie geldt dat Natura 2000 gebieden zijn uitgesloten voor windmolens en zonnepanelen.

De woningbouw kaders zijn vastgelegd in de PRS/PRV 2013-2028 herijking 2016. Binnen de Provincie worden (met gemeenten) gezamenlijke afspraken gemaakt over de ontwikkelingslocaties.

De ontwerp omgevingsvisie is een groot document, u vindt een link naar het document in de box hieronder. Als VVP hebben wij een zienswijze ingediend, die vindt u ook op deze pagina.

Een aantal organisaties heeft een zienswijze ingediend, dit was mogelijk tot 2 november. Deze zienswijzen worden gebundeld en we verwachten begin 2021 een reactie van de Provincie op alle zienswijzen in één document.

Links

Dit is de site van de omgevingswet, waar u het traject tot heden kunt teruglezen

Hier vindt u de Ontwerp Omgevingsvisie.

Als u interesse heeft in de omgevingsvisie binnen de Gemeente Soest, dan vindt u hier informatie daarover.

De zienswijze van VVP vindt u hieronder

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab