Ligt de toekomst van boer Van Dorresteijn nog wel in Soest?

Ligt de toekomst van Boer Van Dorresteijn nog wel in Soest?

De (toekomstige?) buren zijn geen voorstander van vestiging van André van Dorresteijn op de Peter van den Breemerweg, midden in de polder. Vandaag verscheen een interview met omwonenden in de Soester Courant. De foto van het artikel vindt u onderaan de pagina. Indien u een account heeft bij de krant, dan kunt u het ook via de link onderaan lezen.

En dan was er op 19 mei nog een besluitvormende raadsvergadering waarin wederom Boer Van Dorresteijn op de agenda stond. In deze vergadering is gesproken over het voorstel van de raad uit de vorige raadsvergadering. Een verslag van deze vergadering is eerder op deze site hebben gepubliceerd.

We zullen nu niet alle argumenten voor en tegen weer gaan herhalen, wat een raadsleden wel deed in de vergadering, we beperken ons tot het resultaat!

Wat is er in deze besluitvormende raadsvergadering besloten:

De raad wil in een ultieme poging om Van Dorresteijn toekomstperspectief te bieden opdracht aan het college geven om:

1. Een technische – ruimtelijke verkenning te starten naar de maximale
bebouwingsmogelijkheden aan de Peter van den Breemerweg;
2. Een juridische toets uit te laten voeren naar de consequenties van deze besluitvorming;
3. Een quick scan te laten uitvoeren naar te verwachten vrijkomende agrarische bebouwing in de regio Eemland en de West-Veluwe.

Aanvullend aan deze samenvatting overweegt de gemeenteraad:
– Vertrouwelijk een aanvullende juridische verkenning te laten houden over de positie van de gemeente in dit dossier. Dit omdat, welk besluit er ook genomen gaat worden, juridische stappen zullen volgen.
– De uitvoering van dit besluit extern te beleggen omdat de onafhankelijkheid en de zuiverheid van afweging daarmee gediend is.

We wachten nu dus op de uitvoering van het besluit en op de resultaten van de verkenning en de juridische toets.

(foto: Peter Dorr)

Links

Wilt u de raadsvergadering van 19 mei terugkijken, dan kan dat hier.

De zaak over Van Dorresteijn is agenda punt 12c, dus klikt u even door naar 2:10:00 uur na aanvang.

Het interview in de Soester Courant van 20 mei vindt u hier.

Neem contact op als u iets met ons wilt delen

Mail ons